Sökning: "policy arbetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden policy arbetsrätt.

 1. 1. Tillåter Lagen om anställningsskydd åldersdiskriminering? - Motiven till förbudet mot åldersdiskriminering och den satta LAS-åldern

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Wogén; Olivia Ustav Jakobsson; [2023]
  Nyckelord :Åldersdiskriminering; Berättigat syfte; Anställningsskyddet; Turordningsregler; LAS-åldern; 69-årsregeln; Ålderism; Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idag finns det uppsägningsregler inom arbetsrätten som möjliggör det för arbetsgivaren att särbehandla på grund av ålder vid anställningens upphörande, vilket resulterar i att arbetstagare kan komma att missgynnas på grund av ålder. Samtidigt finns det diskrimineringsregler som ska skydda mot åldersdiskriminering, bland annat inom arbetslivet. LÄS MER

 2. 2. EU som lagstiftare inom den sociala dimensionen - one size fits all? Samspel och motsättningar mellan den svenska modellen och EU-rätten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sofia Stolt; [2023]
  Nyckelord :svenska modellen; socialpolitik; svensk arbetsrätt; EU; minimiregler; semidispositivitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish model is characterized by the autonomy of social partners as a long withstanding tradition. This means that the social partners act as legislators, judges, and litigators with a low degree of governmental interference. LÄS MER

 3. 3. Minimilöner i hela EU? En analys av kommissionens direktivförslag om ett införande av tillräckliga minimilöner, dess fördragsgrund och effekt på nationell rätt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Johansson; [2022]
  Nyckelord :Arbetsrätt; EU-rätt; Minimilöner; Fördragsgrund; Lönesättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker reglering kring minimilöner på EU-nivå, särskilt i ljuset av direktivförslaget om tillräckliga minimilöner som presenterades 2020 men som ännu inte antagits. Direktivet presenteras och därefter undersöks vilken fördragsgrund ett sådant förslag kan genomföras på, samt dess påverkan på svensk lönereglering. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrättens osynliga hand - Grundläggande antaganden, inneboende motsättningar och ideologiska skiften i den svenska arbetsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joel Nordström; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; rättssociologi; sociology of law; sociology; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The overarching purpose of this thesis is to examine the relationship between labour law and the labour market, applying a combination of the legal doctrinal method and a social scientific approach. This is done through a historical study of the development of the two institutions of fixed-term employment and termination of employment due to redundancy, and how they have related to the parallel economic, political and ideological developments. LÄS MER

 5. 5. Maktkampen bakom arbetsrätten. : Diskursanalys på Svensk Näringslivs och LO:s remissvar på regeringen utredning om en moderniserad arbetsrätt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Harbe-Moghadam; [2020]
  Nyckelord :Power dimensions; structures; capacities; practices ; labour market; discourse; problem repre- sentation; hegemony; labour law; employment protection; equality.;

  Sammanfattning : The main research question that this study intends to answer is: "What power relations between the parties of the labour market can be found in the contemporary discourse on a modernization of the labour law?". The purpose is to expose in what way an unequal power relationship be- tween employers and employees is maintained and reproduced through problem representation in policy documents, using discourse analysis applied to the referral statements from Svenskt Näringsliv (confederation of Swedish enterprise) and Landsorganisationen i Sverige - LO (the national unions organization in Sweden) to the government inquiry into a modernized labour law, and thus add arguments in the continued debate on labour law, and contribute puzzle pieces to the larger whole, whose purpose is to uncover hidden power relations that affect the Swedish labour market in general. LÄS MER