Sökning: "policy migrationsverket"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden policy migrationsverket.

 1. 1. Förutsättningar för implementering av obligatorisk samhällsintroduktion : Finns förståelsen, förmågan och viljan hos tjänstemännen på Migrationsverket att implementera policyn?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Alexandra Brännmark; [2022]
  Nyckelord :Migrationsverket; samhällsintroduktion; policyimplementering; handlingsutrymme; gatubyråkrater; frontlinjebyråkrater;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att studera vilka förutsättningar tjänstemän på Migrationsverket har, för att implementera regeringens beslut om obligatorisk samhällsintroduktion. Sedan 1 oktober 2021 är det en obligatorisk policy, för alla som ansöker om asyl för första gången. LÄS MER

 2. 2. EASO: DE OKÄNDA RIKTLINJERNA : En undersökning om EU:s och Sveriges implementeringsprocess i praktiken hos myndigheten Migrationsverket.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Maja Engström; Lisa Söderlund; [2021]
  Nyckelord :EASO; Migrationsverket; flernivåstyre; EU; implementering; asyl; stat; myndighet; instans.;

  Sammanfattning : The Swedish authority “Migrationsverket” is a part of the common EU policy pursued in Europe. For the co-operation to function, there are a number of documents, directives and regulations that will help the states in Europe in the same direction. LÄS MER

 3. 3. Förvaret : En kvalitativ intervjustudie med handläggare på Migrationsverket

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Summi Rahimi; [2018]
  Nyckelord :Förvaret; Migrationsverket; asylsökande; förvarstagna; personal; institution; interaktion; kritik Detention center; Migration Agency; asylum seekers; detainees; administrators; institution; interactionism; criticism;

  Sammanfattning : There are five detention centers in Sweden (in swedish ”förvaret”), were asylum seekers and migrants are held in custody until the Migration Agency has completed their investigation and concluded who are allowed to remain in Sweden and who should return/sent back to their home countries. The detainees are taken into detention centers because the state and authorities are afraid that they will ”go under ground”. LÄS MER

 4. 4. Inkludering Ny benämning av integration : Kommunernas arbete om nyanländas etablering och integration ur ett kommunalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lollo Thelander; Martin Floris; [2017]
  Nyckelord :Integration inkludering; organisationer; politik; samverkan; socialt kapital; vi och dom;

  Sammanfattning : De flyktingströmmar som drabbat både Europa och Sverige på senare år har gjort att integrationsarbetet i kommunerna kommit att bli en viktig del i deras arbete att inkludera nya individer i samhället. Syftet med vår uppsats är att lyfta fram hur integrationen av nyanlända ser ut i olika kommuner i Sverige och målet är att belysa de svårigheter och ambitionen är att påvisa vikten av att inkluderas i samhället på ett tidigt stadie. LÄS MER

 5. 5. “Sen har man fått sköta sig själv” - En kvalitativ studie om hbt-specialister på Migrationsverkets möjligheter att implementera sin roll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anna Kristoffersen; Linda Schmidt; [2016-06-15]
  Nyckelord :Hbt-specialists; Migrationsverket; Hbt-policy; Discretion;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with empirical data to create an understanding of how the hbt-specialists involved in the implementation process look upon their own discression and opportunities to influence the implementation of hbt-policies in the Swedish Agency of Migration (Migrationsverket). The study consists of three semi-structured interviews, to not limit the respondents answers and to ensure they can speak freely in order to capture their reflections and interpretations of the implementation of the hbt-policies. LÄS MER