Sökning: "policy- papper"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden policy- papper.

 1. 1. Asset-Backed Securitization of Chinese PPP Projects : Operating Mechanism and Current Difficulties

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Xiaokuan Li; [2019]
  Nyckelord :Asset Securitization; PPP Asset Securitization; Risk Segregation; Credit Enhancement; legal practice; Asset Securitization; PPP Asset Securitization; Risk Segregation; Kreditförbättring; juridisk praxis;

  Sammanfattning : Under the background that China's economy has entered the new normal, de-leveraging, structural adjustment, and resolution of various risks have become an essential part of macro-control. The unique advantages of PPP asset securitization make this tool widely recognized and respected by the government, enterprises, and investors. LÄS MER

 2. 2. Klimatstyrd vedgårdsbevattning : Utvärdering av befintligt och framtaget koncept: Styrsystem och beräkningsmodell

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Thomas Nylander; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Långtidslagring av virke behövs för att säkerställa produktionen av bland annat papper. Under lagringsperioden finns det risk för att virket torkar ut och därmed blir kontaminerat. För att undvika detta kan virket bevattnas beroende på väder. LÄS MER

 3. 3. Educación para el Desarrollo Sostenible en las clases de ELE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Alina Daniela Oprea; [2013]
  Nyckelord :Education for Sustainable Development; environmental perspective; economic perspective; social perspective; holism; democracy; student influence; Lgr11; Lgy11.;

  Sammanfattning : The aim of this papper is to investigate how spanish teacher understand the concept of Sustainable Development and how they implement the Education for Sustainable Development in their lessons. For this purpose we have used two different methods: the first was to analyze Swedish school policy documents (Education Act, Lgr 11 and Lgy 11) to see if they promote the Education for Sustainable Development in foreign language classes. LÄS MER

 4. 4. Lärarens upplevelse av elevernas mobiltelefonanvändning i klassrummet : en fallstudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Maritha Olsson; [2011]
  Nyckelord :Artefakt; undervisning; kunskapsutveckling; lärare; elev; mobiltelefon artefact; education; learning; mobile phone; student; teacher.;

  Sammanfattning : Något händer när ny teknik gör intåg i klassrummet där undervisning, studier och lärande i olika ämnen står på schemat. I nästan varje elevs ficka finns idag en populär artefakt, mobiltelefonen. Att telefonen påverkar skolkulturen är förståeligt. LÄS MER

 5. 5. Strategic Environmental Assessment Pre-Study of That Luang Marsh : For Sustainable Development in Vientiane Capital, Lao PDR

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Fredrik Olsson; [2010]
  Nyckelord :That Luang Marsh; Laos; urban wetland; Strategic Environmental Assessment; SEA; wastewater treatment; Vientiane; sustainable development; flood control; WATER Project; New Town Development Project; constructed wetland; That Luang Marsh; Laos; urbana våtmarksområden; Strategic Environmental Assessment; SEA; strategisk miljöbedömning; vattenrening; Vientiane; hållbar utveckling; översvämningsskydd; WATER Project; New Town Development Project; konstgjorda våtmarker;

  Sammanfattning : IntroductionLao People Democratic Republic (Lao PDR / Laos) has a population of 5.8 million people and is today one of the least developed countries in Asia. That Luang Marsh (TLM) is the largest remaining urban wetland (2000 hectare) in Vientiane Capital, which historically has supplied wildlife and local people with several eco-services. LÄS MER