Sökning: "policy-entreprenörer"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet policy-entreprenörer.

  1. 1. Normer, motiveringar och beslut : En fallstudie av den politiska elitens motiveringar till det svenska deltagandet i den FN-ledda interveneringen i Mali 2013-2019

    Master-uppsats, Försvarshögskolan

    Författare :Mattias Johnsson; [2020]
    Nyckelord :strategisk kultur; internationella interventioner; normer; beslut; policy-entreprenörer; MINUSMA;

    Sammanfattning : I den politiska elitens motiveringar till det svenska deltagandet i MINUSMA framförs varierande motiv som hänvisar till olika föreställningar och förväntningar kring hur Sverige bör agera. Motiveringarna kan ses som uttryck för och referenser till strategisk kultur vid fattande av strategiska beslut. LÄS MER