Sökning: "policy"

Visar resultat 1 - 5 av 9540 uppsatser innehållade ordet policy.

 1. 1. Det integrationspolitiska dilemmat : En fallstudie av lokala variationer inom den svenska integrationspolitiken

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Evelina Witoft; [2021]
  Nyckelord :Integrationspolitik; Fallstudie; Policyanalys; Filipstads Kommun; Åre Kommun;

  Sammanfattning : With its peak in 2015, Sweden has seen a wave of asylum seekers entering the country. This upsurge of newly arrived citizens has put a lot of stress on the Swedish Municipalities, which are utterly responsible for the integration process. LÄS MER

 2. 2. Commodities and stock markets in Sub-Saharan Africa

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Ylva Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Commodities; Forecasting; Development; Africa; Stock markets;

  Sammanfattning : This thesis studies stock returns and commodity returns in a set of commodity-dependent Sub-Saharan African countries, differentiating between returns of main-export commodities and a general commodity index and allowing for time-variation. This is done by using forecasting regressions of stock returns over lagged commodity returns and two macroeconomic variables. LÄS MER

 3. 3. The Swedish policy framework for Forest Ecosystem Services : a study of integration of objectives, policy instruments and local actor’s knowledge about policies and policy objectives

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karolina Tanse; [2021]
  Nyckelord :energy; climate; forest; nature conservation; policy analysis; policy implementation; policy perception; stakeholders; beslutsfattande; policyimplementering; policyintegrering; skogliga ekosystemtjänster; Sverige;

  Sammanfattning : Paper 1 There is a trend towards intensification of forest use in many European countries, fuelled by an increased demand for forest products and services, driven by the global population, income growth and an increasing per capita consumption of forest products and forest ecosystem services, and politically promoted by a shift towards a bio-based economy. Based on the assumption that decisions on forest management relate to synergies—e. LÄS MER

 4. 4. Aktörskoalitioner inom svensk bostadspolitik : En kvalitativ analys av den svenska bostadspolicyn hos riksdagspartierna

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rickard Åleberg; [2021]
  Nyckelord :advocacy coalition framework; bostadspolicy; aktörer; policy core belief; koalitioner; kvalitativ textanalys;

  Sammanfattning : Bostadsfrågan har blivit allt större då bristen av bostäder har spridit sig från större städer till mindre orter i landet. Lösningen på problemet är olika för de olika riksdagspartierna eftersom deras övertygelser ligger till grund för deras respektive policy. LÄS MER

 5. 5. What’s the Problem with Sex Trafficking? : A case study on the European Union’s Policy and Legal Framework

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Carina Bach; [2021]
  Nyckelord :WPR; Policy; European Union; Sex trafficking; Governmentality; Intersectionality;

  Sammanfattning : This study questions the way sex trafficking is constructed by the EU in their public policy exploring what potential implications exist by the way sex trafficking is problematised. Hence, the objective of this study is to understand how the EU constructs the problem of sex trafficking in their policies, and how this can lead to further policy implications for eradicating sex trafficking. LÄS MER