Sökning: "policyanalys bacchi"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden policyanalys bacchi.

 1. 1. Att stärka kvinnor och stötta män : En dokumentanalys av initiativ för ökad jämställdhet inom Byggnads och Byggcheferna

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sophie Hedlund; [2022]
  Nyckelord :Bacchi; byggbranschen; jämställdhetsarbete; policyanalys;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har det övergripande syftet varit att genom ett kritiskt perspektiv granska och problematisera det innehåll som presenteras i samband med arbete för ökad jämställdhet. Det utvalda materialet som analyserats har författats och publicerats av fackförbundet Byggnads respektive branschföreningen Byggcheferna. LÄS MER

 2. 2. Landsbygd i vindkraftspolicy - En diskursanalys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Edvardsson; [2022]
  Nyckelord :landsbygd; vindkraft; policyanalys; diskursanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Parliament aims to have one hundred percent renewable energy in 2040. For this goal, further establishment of wind power is considered crucial. There is however a current debate and a potential urban-rural conflict, in the case of wind power. LÄS MER

 3. 3. Hur hedersrelaterat våld och förtryck framställs samt de potentiella effekterna av det : En policyanalys av kommunala handlingsplaner

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karin Sturesson; Malin Ekström; [2022]
  Nyckelord :honor-related violence and oppression; violence in close relationships; men s violence against women; the social services work with honor related victims; policy analysis.; hedersrelaterat våld och förtryck; våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor; socialtjänstens arbete med hedersutsatta; policyanalys.;

  Sammanfattning : Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtyck är ett samhällsproblem där det finns en kunskapslucka kring analyser av policydokument på kommunal nivå. Kunskapsluckan gäller främst analys kring hanteringen av ärenden gällande hedersrelaterat våld och förtryck inom kommunens socialtjänst. LÄS MER

 4. 4. Sluta skjut! : En poststrukturell policyanalys av dokumentationen efter pilotprojektet Sluta skjuts införande i Malmö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Emilia Lister; Elin Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Group violence intervention; WPR; poststructural policy analysis; policy; implementation; group violence; Sluta skjut; gruppvåldsintervention; WPR; poststrukturell policyanalys; policy; implementering; våldsdrivande grupper;

  Sammanfattning : De senaste 30 åren har det grova och dödliga våldet mellan grupper ökat kraftigt i Sverige. De åtgärder som vidtagits har inte lyckats stävja våldet. Under 2018 startades därför pilotprojektet Sluta skjut upp i Malmö för att testa den amerikanska modellen Group Violence Intervention (GVI). LÄS MER

 5. 5. Om aktörer inom svensk arbetsförmedling. : En studie om intressekonflikter mellan medverkande på den arbetsmarknadspolitiska arenan.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Anna Herslow Deijenberg; Michaela Lundin; [2021]
  Nyckelord :Labor market policy; private actors; neoliberalism; policy analysis; Bacchi; Strange; Lundquist; Almega; Offentlig förvaltning; arbetsmarknadspolitik; privata aktörer; nyliberalism; policyanalys; Bacchi; Strange; Lundquist; Almega;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra intressekonflikter som uppstått mellan kommun och branschorganisation när en kommun ansökt om att få bli leverantör till Arbetsförmedlingen för en tjänst som tidigare endast upphandlats med privata aktörer. Vidare är vårt syfte att undersöka huruvida demokratiska eller ekonomiska incitament ligger till grund för Karlshamns kommun respektive branschorganisationens ställningstagande i denna fråga. LÄS MER