Sökning: "policyanalys bacchi"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden policyanalys bacchi.

 1. 1. Jämlik och självständig? - En diskursanalytisk studie av hur funktionsnedsättning konstrueras i policy

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabella Nylander; Susanna Celiusson; [2019-03-18]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; policy; riktlinjer; diskursanalys; Bacchi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kritiskt undersöka hur funktionsnedsättning och kategorin personer med funktionsnedsättning kan förstås i Stads policyer kring funktionsnedsättning. Materialet bestod av fem policydokument skapade av Göteborgs Stad, vilka använts som styrdokument. LÄS MER

 2. 2. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration- exkluderande eller inkluderande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Elma Huskic; [2019]
  Nyckelord :migration; FN; ramverk; suveränitet; statslöshet; migranter; globalism; kosmopolit; universalism; internationell rätt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Föreliggande studie,”Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration- eckluderande eller inkluderande?”, har syftat till att undersöka hur irreguljära migranter exkluderas ur migrationsramverket och vilka konsekvenser som kommer av exkluderingen för migranten med hjälp av frågeställningen: ”På vilka sätt har den politiska konsensusen inom ramen för Global Compact for Migration (GCM) osynliggjort de irreguljära migranterna?” Analysen av studien gjordes med utgångspunkt i Carol Bacchis policyanalys Seyla Benhabibs teori ”The Rights of Others” . Med fokus på frågor som rör kosmopolitism, suveränitet och internationell rätt visar studien att irreguljära migranter exkluderas från GCM. LÄS MER

 3. 3. Samhällets panakeia? En diskursiv policyanalys av Digitaliseringsstrategin ur ett arbetsmarknadsperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stig-Dennis Nyström; [2019]
  Nyckelord :digitalisation; labour market; policy analysis; WPR; conceptualisation; digitalisering; problemrepresentation; arbetsmarknad; policyanalys; diskursanalys; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The study set out to analyse the discourse surrounding ‘the digitalisation’ in relation to the labour market in the Swedish Government Offices’ Digitalisation strategy and the government report that builds it, utilising Bacchi’s (2009) WPR-approach. The discourse appears to further the premise that ‘the digitalisation’ will have austere effects on nearly all parts of society. LÄS MER

 4. 4. Problemet bortom det uppenbara

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisen Ehlén; [2019]
  Nyckelord :våldsbejakande extremism; Carol Bacchi; WPR; policyanalys; problemrepresentation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Although the history of violent extremism traces a long way back in time, it could be argued that it is an issue of greater importance in today’s society than it was a decade ago – at least in the Swedish context. In Sweden, violent extremism is used as a generic term, comprising three different extremist movements with different ideological motives. LÄS MER

 5. 5. Ett förklätt problem? En diskursiv policyanalys om hur bärandet av burka eller niqab framställs som ett problem i den danska samhällsstrukturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Denmark; burka; niqab; veil; discourse; policy; ‘What’s the problem represented to be?’; security; integration; gender equality; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The 1st of August 2018, Denmark became one in the line of European countries that during the last decade have introduced a ban towards face covering in public places. Even though this ban is formulated in a general way, which includes all face coverings that prevent others from noticing facial expressions, the debate surrounding the ban have been concentrated around women who wears full cover veils like burka or niqab. LÄS MER