Sökning: "policyimplementering"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet policyimplementering.

 1. 1. The Swedish policy framework for Forest Ecosystem Services : a study of integration of objectives, policy instruments and local actor’s knowledge about policies and policy objectives

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karolina Tanse; [2021]
  Nyckelord :energy; climate; forest; nature conservation; policy analysis; policy implementation; policy perception; stakeholders; beslutsfattande; policyimplementering; policyintegrering; skogliga ekosystemtjänster; Sverige;

  Sammanfattning : Paper 1 There is a trend towards intensification of forest use in many European countries, fuelled by an increased demand for forest products and services, driven by the global population, income growth and an increasing per capita consumption of forest products and forest ecosystem services, and politically promoted by a shift towards a bio-based economy. Based on the assumption that decisions on forest management relate to synergies—e. LÄS MER

 2. 2. Hur införandet av miljöpolicys påverkar politikers väljarstöd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Henriks; [2020]
  Nyckelord :Miljöpolicys; policyimplementering; väljarstöd; Difference-in-Differences analys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis aims to analyze the effect of environmental policies on the electoral support of governing parties in Sweden. The study turns around the classical question of what effects environmental policies have on the environment, and asks instead what the government can expect regarding support by voters when implementing an environmental policy. LÄS MER

 3. 3. Swedish FES-related policy : integration of national objectives and factors affecting local actors’ policy respons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Anna Gebre-Medhin; [2020]
  Nyckelord :conflict-management; decision-making support; forest ecosystem services; forest policy; policy implementation; policy integration; Sweden; beslutsfattande; konflikthantering; policyimplementering; skogliga ekosystemtjänster; skogspolitik; Sverige;

  Sammanfattning : Paper 1 There is a trend towards intensification of forest use in many European countries, fuelled by an increased demand for forest products and services, driven by the global population, income growth and an increasing per capita consumption of forest products and forest ecosystem services, and politically promoted by a shift towards a bio-based economy. Based on the assumption that decisions on forest management relate to synergies—e. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhetsintegrering i offentlig förvaltning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Katja Olsson Westin; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhetsintegrering; policyimplementering; kommunnivå; Offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Hur uppnår vi jämställdhet mellan könen? Detta var frågan som ställdes under FNs fjärde världskonferens om kvinnor i Beijing 1995. Svaret på frågan har kommit att bli något av en nationell strategi för jämställdhet och heter kort och gott jämställdhetsintegrering. LÄS MER

 5. 5. HR-medarbetares upplevelser kring spelprevention och policyimplementering på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Martin Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Gambling prevention; Human Resources; HR; Human Resource Management; gamling; gambling guidelines; gambling policies; problematic gambling; betting; harmful use; online gambling; workplace environment; workplace learning; public health; HR implementation; Spelprevention; spelproblem; organisationspedagogik; folkhälsa; Folkhälsomyndigheten; nätcasino; kasinospel; onlinespel; spelmissbruk; medberoende; mobilspel; skadligt bruk; missbruk; riskbruk; hasardspel; spel om pengar; betting; Alna; undervisning på arbetsplatsen; policys och riktlinjer kring skadligt bruk; datorspelsmissbruk; implementering av riktlinjer; HR; Human resources; Human resource management; arbetsplatslärande; HR implementering;

  Sammanfattning : Skadligt bruk är ett brett begrepp som omfattar många olika former av bruk, till exempel av alkohol, droger eller spel om pengar vilket kan påverka arbetsprestationen negativt hos en arbetstagare. På uppdrag av Folkhälsomyndigheten ville man värdera verkningsgraden av genomförda utbildningsinsatser kopplat till problematiskt spelande. LÄS MER