Sökning: "policymakers"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade ordet policymakers.

 1. 1. Understanding views on sufficient clothing consumption: Using Q methodology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Katla Eiríksdóttir; [2022]
  Nyckelord :Sufficiency; consumer perceptions; clothing consumption; social practice theory; Q methodology; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Overconsumption of clothes is a global environmental and social problem, where 80 billion new clothing is produced each year. Efficiency measures have focused on improving resource efficiency on the production side and improving clothing care on the consumer side. However, literature shows that these measures are not enough. LÄS MER

 2. 2. Alla medborgares rätt till påverkan avbeslutsfattandet : En kvalitativ studie om påverkansarbete i kommuner

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anna-Karin Ehdwall; [2022]
  Nyckelord :Lobbying; advocacy; democracy; Lobbying; påverkansarbete; demokrati;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur skulle demokratisk lobbyism kännetecknas? Syfte: Utgångspunkten i denna uppsats har sin grund i teoretiska kriterier för hur lobbyism önskas fungera ur ett demokratiskt perspektiv. Syftet är att verka för att fylla en del av kunskap som finns gällande lobbying. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie. LÄS MER

 3. 3. There is something new under the sun: A Qualitative Study on how Corporations in Northern Europe buy Rooftop Solar PV

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Anna Nävermyr; Christopher Sidgwick; [2022]
  Nyckelord :Green adoption; Rooftop solar PV; TOE framework; Organisational Buying Process;

  Sammanfattning : Corporations play a vital part in accelerating the transition to a renewable energy system which is a crucial sector to decarbonise to be aligned with the Paris Agreement. One way in which they can contribute to the transition is through the deployment of rooftop solar PV plants that produce renewable electricity. LÄS MER

 4. 4. The Price of Fear : Estimating the economic effect of fear of crimeusing sold apartments in Stockholm, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Nytell Erik; [2022]
  Nyckelord :Hedonic pricing model; fixed effects; crime; fear of crime; emotions; heuristics; cognitive bias; behavioral economics; housing prices; Stockholm; Sweden; Hedonisk modell; fixa effekter; brott; rädsla för brott; ekonomiska konsekvenser; bostadspriser; irrationellt tänkande; beteendeekonomi; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : Fear of crime may differ between areas, even if levels of crime do not differ. Policymakers and companies should be interested in how much economical values individuals put on their emotions. No previous paper has tried to estimate the economic consequences of the kind of fear of crime that does not stem from an increase in crime. LÄS MER

 5. 5. Weapons on the Weak : The impact of Small Arms and Major Conventional Weapons Imports on the Intentional Targeting of Civilians in Intrastate Conflicts

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Alex Aaltola; [2022]
  Nyckelord :SALW; MCW; OSV; civilians; intrastate conflict;

  Sammanfattning : Academics and practitioners often assume that arms and violence against civilians are positively correlated. Existing research on small arms and light weapons (SALW) and major conventional weapons (MCW) imports, however, find that arms are a weak explanatory factor for intrastate violence. LÄS MER