Sökning: "policyprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet policyprocess.

 1. 1. I väntan på en våg - En studie om policyprocessen kring nationella riktlinjer för epilepsi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kajsa Samuelsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Policyprocess; Policyströmmar; Policyfönster; Styrmedel; Nationella riktlinjer; Intressepolitik; Epilepsi;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om policyprocessen och policyskapares arbete med att få igenompolicyförslag. Studien behandlar styrmedel i form av nationella riktlinjer. Vad som undersöks ärintressepolitiken på riksdagsnivå, för att få nationella riktlinjer för den neurologiska sjukdomen epilepsi. LÄS MER

 2. 2. Framtidens förvaltning : vikten av implementering av artificiell intelligens i den offentliga förvaltningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Isabelle Backlund; Agnesa Kasapolli; [2019]
  Nyckelord :artificiell intelligens; effektivisering; Försäkringskassan; implementeringsteori; lagarbete; ny teknik; offentlig förvaltning; policyprocess;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur artificiell intelligens kan användas som ett effektiviseringsredskap inom offentlig förvaltning samt hur man går tillväga att implementera ny teknik i organisationen, vilka hinder man kan stöta på och hur man arbetar med implementeringsprocessen. För att kunna hänga med i resultatet av forskningen börjar vi därför med att förklara hur AI fick sin början, vad den var menad för och hur den har utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Krisberedskapsprocessen, samverkan mellan nivåer och utspridd ansvarsfördelning : En deskriptiv fallstudie av krisberedskap på regional och lokal nivå.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikael Hansson; Jonas Åberg; [2019]
  Nyckelord :Agencies; collaboration; county governments; crisis management; implementations theory; municipalities; policy network; policy process; preparedness; process; wicked problem; Implementeringsteori; kommun; krisberedskap; länsstyrelse; myndighet; policynätverk; policyprocess; process; samverkan; wicked problem;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån Sveriges förändrade agenda avseende samhällets beredskap att hantera kriser, studera krisberedskapsprocessen på regional och lokal nivå genom informantintervjuer av nyckelbefattningar inom länsstyrelse och kommun. Uppsatsen svarar genom en deskriptiv fallstudie med kvalitativ metod av länsstyrelser och kommuner på frågeställningarna: Hur genomförs den komplexa krisberedskapsprocessen vid regional och lokal nivå samt vilket behov av stöd kräver krisberedskapsprocessen? I studien sammanställs en empirisk krisberedskapsprocess vilken jämförts med den normativa krisberedskapsprocesen genom att använda Lundqvists (1992) implementeringsteori baserad på Förstå, Kan, Vill. LÄS MER

 4. 4. Vem styr egentligen bostadspolitiken? : Tjänstemännens roll vid policyutfallet av Halmstad kommuns bostadspolitik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Filip Pagels; [2018]
  Nyckelord :Makt; Policyprocess; Bostadspolitik; Halmstad;

  Sammanfattning : Ligger makten hos politiker eller förvaltningen? Studien handlar om makt i policyprocessen och just ett specifikt fall av detta, Halmstad Kommuns kommande bostadspolitik. Halmstad är en kommun som präglas av en snabbt ökande befolkning och en växande segregation vilket gör det till ett intressant fall att studera. LÄS MER

 5. 5. En jämlik policyprocess? : En kvalitativ policyanalys av svensk energi-. klimat-, naturvårds- och skogspolitik

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Axel Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER