Sökning: "policyutformning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet policyutformning.

 1. 1. Klimatanpassning i fysisk planering : Tillämpningsbar policy ur planerares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Ebba Sundell; [2020]
  Nyckelord :Klimatanpassningspolicy; Kommunala tjänstemän; Handlingsutrymme diskretion ; Policyanalys; Närbyråkrati;

  Sammanfattning : Studien analyserar planerares arbete med klimatanpassningspolicy, i en svensk kommunkontext, genom undersökning av planerares resonemang om policyutformning, vilket handlingsutrymme det ger planerare samt utmaningar som påverkar kommunalt klimatanpassningsarbete. Med avstamp i planerarnas resonemang, som framgått under intervjustudier, tidigare forskning samt vetenskaplig teoretisk förankring genom policyanalys och närbyråkratiskt teori, identifieras tillämpningsbar policy. LÄS MER

 2. 2. Mindre politik, mer teknik - Om nyliberal styrningsmentalitet och (o)jämställdhet i den svenska föräldraförsäkringen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Mikaelsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Nyliberalism; Diskurser; Feminism;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att studera och analysera hur en nyliberal styrningsmentalitet formar policyutformning i en svensk kontext genom att studera policydokument som behandlar (o)jämställdhet i föräldraförsäkringen.Föräldraförsäkringen är en policy vilken sammankopplas med värden som utmärkeren socialdemokratisk välfärdsstat, så som social välfärd, universalism och jämställdhet, värden som är motsatta en nyliberal politisk rationalitet. LÄS MER

 3. 3. Externaliteters roll i framtida produktionskostnader : En djupdykning i USA med fokus på solkraft och naturgas

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Anton Brew; Henrik Stjernberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : USA tillhör de länder i världen som använder mest energi per capita, mer än Sverige. Trots att förnyelsebar energi och hållbarhetstänk prioriteras förhållandevis högt inom utvecklade länder står fossila bränslen för en majoritet av elektriciteten i landet. LÄS MER

 4. 4. Kunskap, kontroll och konsensus? : Den statliga utredningens roll i policyprocessen fram till en ny jämställdhetsmyndighet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Policyanalys; Policyprocess; Kommittéväsendet; Statlig utredning; Jämställdhetsmyndighet;

  Sammanfattning : Användandet av statliga utredningar är så pass utbrett i svensk politik att det saknas internationell motsvarighet. Kommittéväsendet kan enligt tidigare forskning vara ett verktyg för att generera kunskap, skapa kontroll och/eller ett verktyg för regeringen att skapa konsensus i politiska debatter. LÄS MER

 5. 5. Vad kostar en endemi? - Kartläggning, Resurshantering och Policyutformning av malariaproblematiken i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Marie Victorson; [2005]
  Nyckelord :Tanzania; malaria; mikroekonomi; bistånd; humankapital; under 5-mortalitet; policyutformning; Copenhagen Consensus; Abujadeklarationen; Social Marketing; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar malariaproblematiken i Tanzania. Den syftar främst till att kartlägga de insatser som gjorts för att förhindra framfarten av malariarelaterad mortalitet hos barn under 5 år. LÄS MER