Sökning: "polis fördelar nackdelar"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden polis fördelar nackdelar.

 1. 1. Elpistolens vara eller inte vara inom den svenska polisen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Henric Jonsson; Stefan Lönnberg; [2008]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Vapen mm;

  Sammanfattning : Vi vill genom vårt arbete belysa vad elpistolen har för fördelar och nackdelar och vad effekterna skulle kunna bli om den skulle börja användas av svensk polis. Under 2005 planerades ett fältförsök med elpistolen men innan det hann ske stoppades försöket av polisens etiska råd. LÄS MER

 2. 2. OC-Spray : Handhavande och bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Marcus Kjettselberg; [2008]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Vapen mm;

  Sammanfattning : I denna rapport vill jag försöka belysa de fördelar och eventuella nackdelar med den OC-spray som svensk polis använder sig av. Tanken med den här rapporten är att man ska få reda på hur man gick till väga när man provade fram sprayen och på vilket sätt den är tänkt att hjälpa den enskilde polisen. LÄS MER

 3. 3. Arbeta som polis på en liten ort : fördelar eller nackdelar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Jan Melkersson; [2006]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : I den norrländska glesbygden blir de tjänstgörande poliserna inte yngre eller fler till antalet. Syftet med rapporten är att beskriva de fördelar och nackdelar som finns med att arbeta som polis på en liten ort samt att belysa problem som uppstår i och kring polisorganisationen för glesbygden. LÄS MER