Sökning: "polis"

Visar resultat 1 - 5 av 682 uppsatser innehållade ordet polis.

 1. 1. En logisk samverkan? En kvalitativ studie om samverkan mellan socialarbetare och polis gällande ungdomars kriminalitet och missbruk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennifer Hinderman; Linn Laakso; [2020-01-23]
  Nyckelord :Samverkan; socialarbetare; polis; ungdomar; kriminalitet;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative research study is to examine how individuals within the police force and social services experience cooperation between their organizations, specifically regarding their work with adolescents with a history of juvenile crime and/or substance abuse. This study is significant to the field of social work as cooperation is often viewed as the solution to bringing attention to the issues of juvenile crime and substance abuse. LÄS MER

 2. 2. Effekter av vårdhund som omvårdnasåtgärd : En litteraturöversikt ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Lundblad; Amanda Vigren; [2020]
  Nyckelord :therapy dog; evidence; nurse; nursing; vårdhund; evidens; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hundar hjälper människor att arbeta inom polis, räddningstjänst och hälso-sjukvården. Vårdhund är benämningen inom hälso- och sjukvården där en utbildad hund arbetar tillsammans med sin förare för att främja hälsa. LÄS MER

 3. 3. När migrationsrättsliga beslut kräver våld och tvång : En analys av samverkan mellan Polismyndigheten och Migrationsverket utifrån förvaltningsrättsliga principer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Mäkinen; [2020]
  Nyckelord :Migrationsverket; polis; myndighetssamverkan; våldsbefogenheter; förvar; utvisning;

  Sammanfattning : Migrationsverket är den myndighet som bär det yttersta ansvaret för att förverkliga Sveriges reglerade invandringspolitik, men utan större befogenheter att använda våld och tvång är Migrationsverket i behov av samverkan med Polismyndigheten för att verkställa beslut som inte genomförs frivilligt. Polisen har en viktig roll i att möjliggöra en effektiv verkställighetsprocess för beslut om avvisning och utvisning och för beslut om placering i förvar. LÄS MER

 4. 4. Bemöt oss med respekt så får ni respekt tillbaka : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelse av möten med svensk polis

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Ann-Christin Martinsson; Henrik Kuoppa; [2020]
  Nyckelord :Youth; police; treatment; confidence; expectations;

  Sammanfattning : This study examines how young people in Sweden view the police. It also examines how young people want the police to improve in order to increase communication between them and what they think is important to build a strong trust for each other. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av Egypten och Saudiarabien under den arabiska våren

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lennar Gaynullin; [2020]
  Nyckelord :Mellanöstern; Egypten; Saudiarabien; militären; polis; rebeller; revolution.;

  Sammanfattning : This paper will introduce the explanatory factors that led to loyalty or disobedience of the military forces to the regimes in the Arab countries during the revolutionary wave in the Middle East 2011. There are few who noticed that the revolutions and uprisings that took place in the Middle East during the Arab Spring 2011 differed from the earlier one's by one important factor: That the revolutions took place in heavily military-based regimes. LÄS MER