Sökning: "polis"

Visar resultat 1 - 5 av 924 uppsatser innehållade ordet polis.

 1. 1. Att mäta och bedöma prestation inom rättsväsendet. En fallstudie om Polismyndigheten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Göransson; Zagros Hama; [2023-07-04]
  Nyckelord :Prestationsmätning; Komplexa Miljöer; Individuell Resultatbedömning; Polismyndigheten; Polis; Rättsväsende; Offentlig Sektor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Vi måste samverka det går inte annars...”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Annie Nilsson; Ida Pohlin; [2023-01-26]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; Samverkan; Polis; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att studera hur tjänstepersoner inom polisen och socialtjänsten upplever att samverkan fungerar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. För att kunna bidra med vad det är som främjar respektive hindrar samverkan i arbetet inom det organisatoriska fältet. LÄS MER

 3. 3. "POLISER HAR VÄL BLIVIT GRAVIDA FÖRUT" : En studie om att som polis i yttre tjänst bli mamma

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Linda Bergman; [2023]
  Nyckelord :graviditet; polis; mamma; skiftarbete; förälder; föräldraledighet; omplacering; gravid;

  Sammanfattning : After pregnancy and maternity leave some women choose to quit their jobs as police officers out on the streets. In this study ten women from the same police district has been interviewed about their experiences of as a woman and police officer becoming a mum. LÄS MER

 4. 4. "Vi bryr oss" : En processutvärdering av det drogpreventiva arbetet på gymnasieskolan Knut Hahn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Wilma Björn; Ida Björkman; Elin Klevmarken; [2023]
  Nyckelord :Drug prevention; Drug test; Cooperation; Evaluation; School; Drogprevention; Drogtest; Samverkan; Skola; Utvärdering;

  Sammanfattning : Ungdomars droganvändning utgör ett samhällsproblem som kan medföra allvarliga konsekvenser för både individen och samhället i stort. Att arbeta drogpreventivt med ungdomar är således en prioriterad fråga på nationell nivå och skolan framhålls inneha en viktig roll i det förebyggande arbetet. LÄS MER

 5. 5. Demokratins vårdare? : En kvalitativ studie om protesterande sjukvårdspersonal och förvaltningsetik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Avermark; [2023]
  Nyckelord :public ethics; moral dilemma; professional ethics; public values; public servant; protest; street-level bureaucrats; health care; förvaltningsetik; etiskt dilemma; professionsetik; offentligt etos; offentligt anställd; protest; närbyråkrat; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Offentligt anställda förväntas agera i enlighet med förvaltningsetiken och implementera politiskt fattade beslut. Att rollen kan uppleva förvaltningsetikens krav som oförenliga med deras yrkesetik har aktualiserats efter riksdagsvalet 2022. LÄS MER