Sökning: "polisbrutalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet polisbrutalitet.

 1. 1. Hur upplever unga icke vita killar bemötandet från polisen? : En studie om upplevelser med Stockholmspolisen i ett segregerat bostadsområde

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Denise Lydia Nyori; Bezza Alemayehu Habte; [2021]
  Nyckelord :Unga killar; Icke vit; Segregerat område; social utsatt område; rasprofilering; etnisk profilering; polisbrutalitet; särbehandling;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain an insight of which views young non-white males have of the Stockholm police and what sort of treatment they receive from the police in their residential areas. The study is based on a qualitative research method that was based on ten individual interviews with young non-white males between the ages of 16–19. LÄS MER

 2. 2. USA - ett föredöme eller skräckexempel? : En kritisk analys av strukturell rasism i samband med mötes- och demonstrationsfriheten i USA

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lukas Nygårdh; [2021]
  Nyckelord :Freedom of assembly; police brutality; structural racism; Black Lives Matter; human rights; theoretical analysis; Mötes- och demonstrationsfrihet; polisbrutalitet; strukturell rasism; Black Lives Matter; mänskliga rättigheter; teoretisk analys;

  Sammanfattning : Police brutality is a problematic feature of the American society that has caused civil unrest among the vast majority. The excessive use of force from American police forces sparked off a wave of protests during 2020 in which people called for the abolishment of unnecessary and unethical police violence against civilians. LÄS MER

 3. 3. ”En protest mot polisbrutalitet, som mest lyckas visa att det våld du ska vara rädd för är demonstranternas” : En argumentationsanalys av Black Lives Matter-protesterna i opinionsartiklar från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Linn Defruit; [2021]
  Nyckelord :Argumentationsanalys; andrafiering; Black Lives Matter; diskursteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att, genom närläsning av opinionsartiklar, se hur skribenter på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets ledar- och kultursidor argumenterade kring Black Lives Matter-protesterna 2020. Uppsatsen ämne har valts baserat på att opinionsjournalistik, och dess påverkan på samhällsdebatten är ett, generellt sett, underutforskat område trots att opinionsartiklar är bland de mest delade digitalt. LÄS MER

 4. 4. Black Lives Matter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anja Subotic; Nigina Abdukarimjonova; [2020]
  Nyckelord :Black Lives Matter; nyhetsmedia; innehållsanalys; protestparadigm; diskursteori; andrafiering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur Black Lives Matter i Sverige diskuteras av svensk nyhetsmedia år 2020. Följande frågeställning undersöks: -Hur skildras “Black Lives Matter”-rörelsen i Sverige av svensk nyhetsmedia? Tidigare internationell forskning har bland annat visat på att nyhetsmedia oftast betonar demonstranternas kriminella beteende och specifika händelser istället för deras mål. LÄS MER

 5. 5. Vart tog aktivisterna vägen? : Egypten och Tunisien fem år efter den arabiska våren

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Edgar Mannheimer; [2016]
  Nyckelord :Arabiska våren; Egypten; Tunisien; mänskliga rättigheter; yttrandefrihet; politisk aktivism; demokrati; radio; journalistik;

  Sammanfattning : Människorättsorganisationen Egyptian Commission for Rights and Freedoms dokumenterade 340 fall av påtvingade försvinnanden, bara mellan augusti och november 2015. Påtvingade försvinnanden är människor (ofta politiska aktivister) som förs bort av statliga säkerhetsstyrkor utan att deras anhöriga vet var de befinner sig – eller om de ens lever. LÄS MER