Sökning: "polisen lund"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden polisen lund.

 1. 1. Short-Wave Infrared Lidar on Atmospheric Aerosols and Insects

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Mariam Andersson; [2017]
  Nyckelord :Lidar; Scheimpflug; Time-of-Flight; Remote sensing; Atmospheric sensing; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis focusses on the implementation of two elastic lidar (light detection and ranging) techniques for the monitoring of atmospheric aerosols and insects at short-wave infrared wavelengths. Data acquisition software was developed for a time-of-flight system, housed in the Lund University Mobile Biosphere Observatory (LUMBO), with consideration to the intended entomological application. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av skolinbrott. Analys av mönster bland skolinbrott i Lund.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Kajsa Loman; [2016]
  Nyckelord :inbrott; rutinaktivitetsteorin; skolinbrott; situationell brottsprevention; upprepad utsatthet;

  Sammanfattning : Under åren 2014 och 2015 har det skett en omfattande ökning av skolinbrotten i Lunds kommun. Polisen efterfrågar mer information och rekommendationer för att komma närmare en lösning på problemet. Fokus för studien är att bistå polisen i det förebyggande arbetet genom en kartläggning av skolinbrotten. LÄS MER

 3. 3. Medborgarlöften inom Lunds kommun : en brottspreventiv samverkansmodell?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Arash Sheruye; Johan Sjösten; [2016]
  Nyckelord :brottsprevention; medborgarlöften; Lunds kommun; polismyndigheten; rutinaktivitetsteorin; rational choice-teorin.;

  Sammanfattning : Kriminaliteten i universitetsstaden Lund har alltid varit ett förekommande fenomen. Vid medborgardialoger framhäver de lokala medborgarna till polis och kommun vad de upplever som otryggast. LÄS MER

 4. 4. Människohandel i syfte att stjäla och tigga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Susanne Persson; [2012]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; trafficking; människohandel; tigga; stjäla; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Människohandel i syfte att tigga och stjäla finns i 4 kap. 1a§ BrB. Denna lagstiftning har framförallt kommit till p.g. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars syn på polisen i Lund

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Pernilla Hansson; Johanna Hällefors; [2011]
  Nyckelord :avvikande beteende; brott; förtroende; samhällsproblem; trygghet; ungdom; ungdomsbrottslighet;

  Sammanfattning : Studien är gjord efter samtal med och efterfrågan från Lunds polis. Denna studie syftar till att undersöka vilken syn ungdomarna i Lund har på polisen och dess arbete. LÄS MER