Sökning: "polisen trygghet"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden polisen trygghet.

 1. 1. Upplevd trygghet och polisiär närvaro

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sara Ahmad; Alexander Berg; Anabell Knutsson; [2021]
  Nyckelord :Feelings of safety; Police legitimacy; Patrolling strategies; Victimization; Community oriented policing.; Upplevd trygghet; Tilltro till polis; Patrulleringsstrategier; Viktimisering; Community oriented policing;

  Sammanfattning : The aim of this paper was to explore associations between previous victimization, police legitimacy and feelings of safety, and to also explore how different patrolling strategies were perceived in terms of general feelings of safety and police legitimacy. A questionnaire was created to measure these variables. LÄS MER

 2. 2. Miljonprogrammets inflytande på kvinnans upplevda trygghet i staden : En kvalitativ fallstudie på miljonprogramsområdet Sätra, Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Linn Johansson; [2020]
  Nyckelord :Perceived safety; crime prevention through environmental design; the Million Programme; Sätra; feministic city planning; Upplevd trygghet; brottsprevention genom arkitektonisk design; miljonprogrammet; Sätra; feministisk stadsplanering;

  Sammanfattning : Sätra är en stadsdel i Gävle kommun som byggdes under miljonprogrammet. När Sätra byggdes var många av byggnaderna standardiserade för kostnadseffektivitet. Stadsdelen har idag ett rykte med brottsproblematik och otrygga invånare, allra mest kvinnorna. LÄS MER

 3. 3. Brottsförebyggande åtgärder i den fysiska planeringen och trygghet i staden -En jämförande studie mellan Vallastaden och Skäggetorp

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lovisa Borg; Jessica Bäckman; [2020]
  Nyckelord :Defensible Space; Broken Windows; Crime Prevention Through Environmental Design; trygghet; fysisk planering; brottsförebyggande åtgärder; Vallastaden; Skäggetorp;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka brottsförebyggande åtgärder i den fysiska planeringen, för att skapa ett tryggare samhälle. Huvudfokus har varit att utföra en jämförande studie av stadsdelarna Vallastaden och Skäggetorp i Linköping. LÄS MER

 4. 4. Är den enkla vägen den smartaste vägen? : En intervjustudie av blåljuspersonalens perspektiv på den skärpta lagen, blåljussabotage

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Lovisa Lissdaniels; Frida Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :lag; blåljussabotage; trygghet; avskräckning; skärpta straff;

  Sammanfattning : I över 150 år har slutsatsen varit densamma, att skärpta straff inte reducerar brottsligheten. Trots att majoriteten av den forskning som finns inom området påvisat att det inte är ett framgångsrikt verktyg, fortsätter vi i samma riktning. LÄS MER

 5. 5. Märk Höganäs - En utvärdering av Samverkansprojekt med stöd av MärkDNA i Höganäs

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna-Malin Norendahl Sjöberg; Wictoria Weine; [2019]
  Nyckelord :Samverkansprojekt; Märkning av ägodelar; MärkDNA; Höganäs kommun; Bostadsinbrott; Trygghet; Property marking; Municipality of Höganäs; Residential burglaries; Safety;

  Sammanfattning : Under 2016 hade Höganäs kommun den tredje högsta antalet anmälda bostadsinbrott i Sverige med cirka 4 inbrott per 1 000 hushåll, samtidigt som det rapporterades i genomsnitt cirka 1 bostadsinbrott per 1 000 hushåll i resten av landet under samma tidsperiod. För att förändra den rådande lägesbilden för utsattheten av bostadsinbrott i Höganäs startades under 2018 ett samverkansprojekt med hjälp av identifieringsmetoden MärkDNA för att förhindra inbrott och öka tryggheten bland invånarna. LÄS MER