Sökning: "polisen"

Visar resultat 1 - 5 av 935 uppsatser innehållade ordet polisen.

 1. 1. Tala är silver men tiga är guld : En kvalitativ studie om tystnadskultur och förtroendet för polisen bland unga vuxna med utländsk bakgrund i socialt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Nugusse Hagos; Nora Shibani; [2020]
  Nyckelord :Socialt utsatta områden; utländsk bakgrund; polisen; förtroende; tystnadskultur;

  Sammanfattning : Att ett områdes strukturella faktorer kan ha en inverkan på ungdomars attityder, upplevelser och benägenhet att rapportera brott är något som har framställts i forskning. Det har även påvisats att förtroendet för polisen kan ha sin grund i strukturella omständigheter som att vara bosatt i ett socialt utsatt område vilket ofta kännetecknas av en omfattande problematik med etnisk och ekonomisk segregation och hög arbetslöshet. LÄS MER

 2. 2. När migrationsrättsliga beslut kräver våld och tvång : En analys av samverkan mellan Polismyndigheten och Migrationsverket utifrån förvaltningsrättsliga principer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Mäkinen; [2020]
  Nyckelord :Migrationsverket; polis; myndighetssamverkan; våldsbefogenheter; förvar; utvisning;

  Sammanfattning : Migrationsverket är den myndighet som bär det yttersta ansvaret för att förverkliga Sveriges reglerade invandringspolitik, men utan större befogenheter att använda våld och tvång är Migrationsverket i behov av samverkan med Polismyndigheten för att verkställa beslut som inte genomförs frivilligt. Polisen har en viktig roll i att möjliggöra en effektiv verkställighetsprocess för beslut om avvisning och utvisning och för beslut om placering i förvar. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av krav, resurser och engagemang bland polisens utredare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Therese Bramhagen; [2020]
  Nyckelord :autonomi; emotionella krav; engagemang; kvantitativa krav; socialt stöd;

  Sammanfattning : Krav i arbetet kan beskrivas som faktorer som belastar individen och har visat sig ha ett positivt samband med utbrändhet och ett negativt samband med resurser och engagemang. Resurser i arbetet kan beskrivas som faktorer som underlättar för individen när denne ska hantera kraven i arbetet. LÄS MER

 4. 4. Polisen, idrotten och det brottsförebyggande arbetet med ungdomar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Jacqueline Hedwall; [2020]
  Nyckelord :Law enforcement; team sports; children; youth; crime prevention;

  Sammanfattning : The objective of this study was to create an understanding and more knowledge of how law enforcement can use team sports as a method in their work with crime prevention. The study was carried out through interviews with a small number of male athletes with previous experience of crime. LÄS MER

 5. 5. ''Samverkan är A och O''

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alma Lindén; [2020]
  Nyckelord :identifiering; människohandel; polis; regionkoordinator; samverkan; Collaboration; Human trafficking; Identifying; Police; Regional coordinator;

  Sammanfattning : Människohandel för sexuella ändamål är en lukrativ och organiserad brottslighet som kan beskrivas som en modern slavhandeln. De som utsätts för människohandel får ofta svåra psykiska men, i vissa fall berövas de på sina liv. Oftast är offer i människohandeln från länder med socioekonomiska utmaningar och annan social problematik. LÄS MER