Sökning: "polisens förstahandsåtgärder"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden polisens förstahandsåtgärder.

 1. 1. Polisens utredningar av brott med Heder som motiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Thunberg; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; hedersrelaterade brott; polis; utredningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats undersöker sambandet mellan polisens utredningsåtgärder och personuppklaring och lagföring vid hedersrelaterad brottslighet. Det övergripande syftet är att redogöra för vilken betydelse rätt kunskap, förstahandsåtgärder och utredningsmetodik spelar för den fortsatta lagföringen. LÄS MER

 2. 2. Mängdbrottsprojektet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Martin Bergström; Eva Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

  Sammanfattning : Med detta fördjupningsarbete vill vi belysa vikten av polisens nya arbetssätt vad gäller mängdbrott, dvs vardagsbrottslighet. De nya arbetsmetoderna är Polisens Nationella Utredningskoncept (PNU) och Polisens Underrättelse Modell (PUM) som ska möjliggöra en minskad genomströmningstid av mängdbrotten. LÄS MER

 3. 3. Våld i nära relationer : polisiärt arbetsförfarande gentemot misshandlade kvinnor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Henrietta Bengtsson; Michael Lindvall; [2006]
  Nyckelord :Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Det anmäls cirka 20 000 fall av kvinnomisshandel i hemmet årligen. Denna nedslående fakta innebär att problemet är väldigt stort och att det tillhör polisens vardag att hantera dessa brott. Att kanske dagligdags få ta sig an fall av kvinnomisshandel kräver god förberedelse och kunskap. LÄS MER

 4. 4. Angivelsebrott - Ställer angivelsebrotten några speciella krav på poliser?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Johan Andersson; [2006]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : Ett flertal av brotten i Brottsbalken kräver angivelse av målsäganden för att åklagaren ska kunna väcka åtal. På Polisutbildningen undervisar man väldigt lite om de här brotten och många poliser saknar därför kunskap i området. LÄS MER

 5. 5. Först på plats : En studie kring förstahandsåtgärder bland poliser i yttre tjänst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Bolin Fredrik; Lindgren Andreas; [2005]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

  Sammanfattning : I den här studien har vi tittat på hur utbildning, motivation och feedback påverkar arbetsprestationen hos ordningspoliser, men vi har även tittat på hur dessa faktorer påverkar varandra. En av frågeställningarna i arbetet har varit om en handdator med lathundar/checklistor skulle kunna vara ett bra arbetsredskap i polisarbetet, samt hur denna handdator skulle kunna påverka arbetsprestationen ur ett utbildnings-, motivations- och feedbackperspektiv. LÄS MER