Sökning: "polisens verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden polisens verksamhet.

 1. 1. Etik och kamerabevakning : Möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Jacob Rutgersson; Isak Emitslöf; [2021]
  Nyckelord :Camera surveillance; Ethics; Moralization; Digitalization; The Swedish police; Kamerabevakning; Etik; Moral; Digitalisering; Svenska polisen;

  Sammanfattning : Looking at opportunities and difficulties with the use of camera surveillance is important for the futureof this technology and its use by the Swedish police. The purpose of this assignment is therefore toprovide an overview of the opportunities and difficulties encountered by the Swedish police in the useof camera surveillance in their daily work. LÄS MER

 2. 2. Brottslighet bland barn och unga : Vad orsakar brottsligt beteende hos barn och unga samt hur arbetar socialtjänst och polis för att motverka en sådan negativ utveckling?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emelie Claesson; Linda Jennstig; [2021]
  Nyckelord :crime; vulnerability; risk factors; collaboration; confidentiality; brottslighet; utsatthet; riskfaktorer; samverkan; sekretess;

  Sammanfattning : Brottslighet är när individer begår handlingar som inte är accepterade av samhället. När ett brott begås faller ansvaret på rättsväsendet och polisens verksamhet, men när gärningsmannen är ett barn faller hanteringen under socialtjänstens ansvar. LÄS MER

 3. 3. Personuppgiftsbehandling för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elias Lundin Frisk; [2021]
  Nyckelord :Brottsdatalagen; BDL; polisens brottsdatalag; PBDL; personuppgiftsbehandling; upprätthållande av allmän ordning och säkerhet; dataskyddsdirektivet;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen analyseras den rättsliga grunden som möjliggör för polisen att behandla personuppgifter i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Till att börja med konstateras att begreppet personuppgifter kan avse i princip alla uppgifter som går att hänföra till en person. LÄS MER

 4. 4. Nödvärn - En analys av försvarlighetsbedömningen för civilpersoner och poliser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Hellberg; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; nödvärn; self-defence; självförsvar; poliser; polisnödvärn; polisvåld; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, all people have a statutory right to defend its person and property from an eventual attack by another human being. The person being attacked will avoid criminal liability if the measures taken to defend himself are not to be considered manifestly indefensible. LÄS MER

 5. 5. ”VARNING FÖR FALSKA POLISER!” : En tematisk analys av intrycksstyrning på Instagram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Matheus Eriksson; Alice Johansson; [2020]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; Polisen; Intrycksstyrning; Idealbilder;

  Sammanfattning : Sammanfattning I en värld där sociala medier breder ut sig, introduceras och tar nya vägar blir det också ett sätt för myndigheter att kommunicera och interagera med allmänheten. Syftet med denna studie är att undersöka hur polisen framställer sig själva och sin verksamhet samt andra personer och brottslighet via Instagram. LÄS MER