Sökning: "polishögskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet polishögskolan.

 1. 1. 130 kilo muskler, en polisiär förutsättning? : En kvalitativ studie om polisers tal om övergången från teori till praktik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Jonsson; Kajsa Måhl; [2015]
  Nyckelord :Accompanying discourse. Police. Learning processes. Conflict resolution. Police work culture.; Ledsagande diskurs. Poliser. Lärandeprocesser. Konflikthantering. Kåranda;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ur ett pedagogiskt perspektiv se hur svenska Polisens lärande i specifika situationer ser ut, där konflikthantering får statuera exempel. För ökad förståelse och en tydligare bild av myndigheten presenteras inledningsvis tidigare forskning inom området samt ett avsnitt som redogör för polisutbildningen i stort. LÄS MER

 2. 2. Kvotering i Polishögskolan : En rättslig studie rörande tillåtelse att kvotera vid antagning till högskola och huruvida kvotering förekommer i polisutbildningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellen Tengberg; [2015]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Polisutbildningen; Kvotering; Högskola; Diskriminering;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is primarily to investigate the possibility of and the rules concerning using quotas in the field of admission to university. Secondly, an investigation of whether the Swedish Police Academy has been conducting this method during the years of 2009 and 2010 is made. LÄS MER

 3. 3. Polisstudenternas sociala bakgrund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Vesko Burazor; [2015]
  Nyckelord :social inrättning; etnicitet; rekrytering; Polisstudenter; kön; social klass och kulturellt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka den sociala bakgrunden hos de polisstudenterna som påbörjade på Polishögskolan våren 2005 och hösten 2008. Avspeglas en social skiktning i ansökningar och antagning till polisprogrammet? Vidare har syftet varit att jämföra den sociala bakgrunden mellan svenska och norska polisstudenter som påbörjade på Polishögskolan år 2009, och att diskutera samt svara på frågan: Vad är skillnaden mellan svensk och norsk Polishögskola? Jag har vidare velat att beskriva rekryteringsprocessen till den svenska Polishögskolan men också att undersöka om Rikspolisstyrelsens mål att rekrytera personer med utländsk bakgrund till den svenska poliskåren har uppnåtts. LÄS MER

 4. 4. En studie i självskydd : Kan Sverige ses som kommissarie Beck medans Norge ses mer som Gunvald när det handlar om självskydd?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning

  Författare :David Nyström; Per Rönngren; Rickard Pasciak; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta fördjupningsarbete har vi skrivit som ett examensarbete på polisutbildningen i Umeå. Syftet har varit att belysa skillnader i utbildningen i självskydd mellan polisutbildningen i Umeå och polishögskolan i Bodö, Norge. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse av de praktiska examinationerna av maktmedel på polisutbildningen i Umeå och Tammerfors.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Gabriella Jonsson; Malin Sjöström; [2008]
  Nyckelord :Polisen i samhället;

  Sammanfattning : Denna rapport är en jämförelse av examinationerna i maktmedel på polisutbildningarna i Umeå och i Tammerfors, Finland. Maktmedel är de redskap som poliser bär i sitt arbetsbälte så som handfängsel, batong, OC och vapen. Syftet är att se likheter och skillnader av examinationerna och se vad skolorna kan lära av varandra. LÄS MER