Sökning: "polismans befogenhet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden polismans befogenhet.

 1. 1. Polismans laga befogenhet att skjuta : förhållandet till tredje man i teorin och i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adolf Moberg Oleszkiewicz; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Befallningsrätten - Om polismans rätt att meddela befallningar och tillsägelser m.m.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bruno Ranestål; [2012]
  Nyckelord :befallningsrätt; befallningsrätten; polisens befogenheter; polismans befogenhet; befogenhetsreglering; polisrätt; politirätt; offentlig rätt; förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Polisman har enligt svensk rätt befogenhet att under olika omständigheter meddela tillsägelser och andra liknande direktiv till allmänheten. Den närmare innebörden av denna befogenhet – den så kallade befallningsrätten – beskrivs emellertid ofta som oklar och ämnet har aldrig varit föremål för en sammanhållen och genomgripande akademisk behandling. LÄS MER

 3. 3. Laga befogenhet : en möjlighet som polisen inte vågar använda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning

  Författare :Ida Nilsson; Anna Nilsson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att polisens ska klara av att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten i landet har de utrustats med olika maktbefogenheter, det vill säga befogenheter att på olika sätt ingripa mot enskilda. I Sverige får polisen använda sitt tjänstevapen i enlighet med nöd, nödvärn och laga befogenhet. LÄS MER