Sökning: "polisstudenter"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet polisstudenter.

 1. 1. Polisstudenters syn på mötet mellan polis och narkotikabrukare : - En kvalitativ intervjustudie med polisstudenter på Malmö universitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Robin Huynh; Olle Nilsson; Carl Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Interaction; drug users; the Swedish Police; police students; labeling; deterrence; bemötande; narkotikabrukare; Polisen; polisstudenter; stämpling; avskräckning;

  Sammanfattning : Polisutbildningen i Sverige formas delvis utifrån ett ideal av polisyrket där den även är tänkt att förebygga ett alltför autonomt perspektiv på yrkesrollen. I föreliggande studie lades fokus på vilka faktorer polisstudenter anser ha störst inverkan på mötet mellan polis och narkotikabrukare samt vilket utfall mötet kan tänkas ha. LÄS MER

 2. 2. Polisstudenters fysiska förmåga mellan olika utbildningsformer

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emilia Martinsson; [2022]
  Nyckelord :Physical fitness; physical tests; police students; police training; Swedish police education; Fysisk förmåga; fysiska tester; polisstudenter; polisutbildning; utbildningsformer;

  Sammanfattning : Bakgrund: En god fysisk förmåga bland poliser är en förutsättning för att polisyrket ska kunna utföras på ett säkert sätt. Polisstudenters fysiska förmåga i relation till de krav som ställs som polis är en omfattande och betydande del inom polisutbildningen. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier i Polisens tjänst : En studie om sociala mediers påverkan på rekrytering inom Polisen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hanna Bengtsson; Elin Ferhm; [2022]
  Nyckelord :Swedish Police force; Digital marketing; Social Media; Interest; Trust; Impact; Police students; Svenska Polismyndigheten; Digital Marknadsföring; Sociala medier; Intresse; Förtroende; Påverkan; Polisstudenter;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka om Polismyndighetens och privata polisanställdas konton på sociala kanaler har en påverkan på intresset för polisyrket. Studien avser att, med sitt resultat och diskussion, redovisa tillvägagångssätt för att skapa ett ökat intresse för polisutbildningen och yrket. LÄS MER

 4. 4. Kön och den svårförklarade ohälsan : Betydelsen av kön, emotionell stabilitet och kondition försvenska polisstudenters stressrelaterade hälsobesvär - en longitudinell studie om möjliga interaktionseffekter av kön

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Nyström; [2021]
  Nyckelord :emotionell stabilitet; kondition; kön; ohälsa; polisstudenter; stress; stressrelaterade hälsobesvär;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa är ett stort problem som bland annat bidrar till många sjukskrivningar. Det är därför angeläget att bättre förstå vilka faktorer som motverkar skadlig stress. Två viktiga skyddsfaktorer är emotionell stabilitet och kondition. LÄS MER

 5. 5. VÅLD- ETT NÖDVÄNDIGT ONT FÖR LAGENS LÅNGA ARM? En kvalitativ intervjustudie om polisstudenters syn på våld och kön utifrån egna erfarenheter och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Stina Falk; [2020-09-21]
  Nyckelord :Våldsuppfattning; Polisstudent; Att göra kön; Omsorgsetik;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsatsen ämnar att lyfta polisstudenters upplevelser när det kommer till egenskaper/förmågor, våld och kvinnligt/manligt. Fokuset ligger på våldsanvändning, dels för att detta är unikt för polisyrket, samt för att våld i tidigare forskning har ansetts vara en skiljelinje mellan könen. LÄS MER