Sökning: "polit beck kvantitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden polit beck kvantitativ metod.

 1. 1. Faktorer för tillfrisknandet från depression utifrån ett patientperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Abdullah Haiati; Alexander Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Depression; patientperspektiv; faktorer; erfarenheter; tillfrisknande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett allvarligt sjukdomstillstånd med hög prevalens och med en global förekomst. Antalet personer som diagnostiserats med depression fortsätter öka världen över och även i Sverige utgör depression en bidragande faktor till en försämrad folkhälsa. LÄS MER

 2. 2. Symtom hos patienter med pankreascancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Erika Jonasson; Tereza Magnusson; [2019]
  Nyckelord :pankreascancer. symtom; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pankreascancer är cancer i bukspottkörteln, sjukdomen har hög dödlighet. På grund av diffusa symtom som till exempel magsmärtor, orkeslöshet och viktnedgång har cancern oftast redan bildat metastaser och spridit sig till andra organ vid konstaterad diagnos. LÄS MER

 3. 3. Effekter av massage vid postoperativ smärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Ida Hellström; Julia Thudin; [2019]
  Nyckelord :Massage; omvårdnad; postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Introduktion: För optimal återhämtning postoperativt är adekvat smärtlindring av stor vikt. Otillräcklig smärtlindring, postoperativa komplikationer och biverkningar av smärtlindrande läkemedel är idag ett problem. Tidigare studier har visat att massage har en smärtlindrande och ångestdämpande effekt på patienter med cancersmärta. LÄS MER

 4. 4. Leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom - ett patientperspektiv : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Petra Danielsson; Klara Örnberg Brattén; [2019]
  Nyckelord :kroniskt obstruktiv lungsjukdom; upplevelser; patient; symtombörda;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: I världen uppskattas 251 miljoner människor ha kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Uppskattningsvis har 400 000 - 700 000 människor kroniskt obstruktiv lungsjukdom i Sverige. Tobaksrökning är en avgörande riskfaktor som orsakar kroniskt obstruktiv lungsjukdom. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelser av palliativ vård på sjukhus : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Edman; Theres Sääv; [2019]
  Nyckelord :Palliativ vård; Terminal vård; Närståendes upplevelser; Sjukhus.;

  Sammanfattning : Introduktion: Majoriteten av dödsfall sker på sjukhus och antal människor som är i behov av palliativ vård förväntas öka. Närstående spelar en viktig roll i den palliativa vården och det är därför viktigt att veta hur de upplever vården. Syfte: Att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård på sjukhus. LÄS MER