Sökning: "polit och beck granskningsmall"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden polit och beck granskningsmall.

 1. 1. Personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden av personer med demens : Påverkan på livskvalitet och agitation - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Johanna Nilson; [2019]
  Nyckelord :Personcentrerad vård; Demens; Omvårdnad; Livskvalitet; Agitation;

  Sammanfattning : Introduktion Vård och omsorg av personer med demens ska vara personcentrerad. Det innebär att personen med demens ska bli bemött i första hand utifrån sin person och inte utifrån sin sjukdom. Vården och omsorgen ska även vara inriktad på att skapa så god livskvalitet som möjligt trots sjukdomens kognitiva och funktionella symtom. LÄS MER

 2. 2. Effekter av sjuksköterskans rådgivande samtal avseende livsstilsförändring vid risk för eller förekomst av hjärt-kärlsjukdom. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Annie Joneus; Carola Johansson; [2019]
  Nyckelord :rådgivning; livsstilsförändring; riskfaktorer; hjärt- kärlsjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken globalt. Det är även en stor ohälsofaktor som ger långvarig ohälsa och kan orsaka sjukskrivning. Reducering av riskfaktorer kan till stor del förebygga hjärt- kärlsjukdom. En del i sjuksköterskans arbete är hälsofrämjande omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Aspekter av livskvalitet samt erfarenheter av att leva med cervixcancer : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sofia Englund; Sofie Nordling; [2019]
  Nyckelord :Cervixcancer; erfarenheter; livskvalitet; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det uppkommer 570 000 nya fall av cervixcancer i världen varje år, vilket gör cervixcancer till den fjärde vanligaste cancerformen. Förloppet är långsamt och diagnostiseras vanligen via biopsi. Behandling kan ske via kirurgi, radioterapi, kemoterapi eller kombinationer av dessa tre. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar vårdrelationen med patienter som drabbats av afasi : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nathalie Ekeberg; Mariana Lindkvist; [2018]
  Nyckelord :Stroke; afasi; vårdrelation; kommunikation;

  Sammanfattning : Introduktion: Afasi är en komplikation av stroke som ger en försämrad förmåga att kommunicera, vilket innebär utmaningar för sjuksköterskan i mötet med patienten. Sjuksköterskan behöver ges förutsättningar för att tillsammans med patienten som drabbats av afasi skapa en vårdrelation. LÄS MER

 5. 5. Inverkan av vårdhunden för personer med demenssjukdom- ett komplement med fyra tassar i demensvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnadKarlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Sofia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :therapy dog; dementia; person centered care; Vårdhund; Demens; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Hunden har kallats "människans bästa vän" kanske är den också det. Vårdhunden har blivit vanligare på såväl sjukhus som i kommunal vårdmiljö och kan vara ett icke-farmakologiskt komplement i omvårdnaden för personer med demenssjukdom.Syftet: Att granska vilken inverkan vårdhunden har för personer med demenssjukdom. LÄS MER