Sökning: "political advertisement"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden political advertisement.

 1. 1. The use of social movements in marketing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Berggren; Karolina Lander; [2019]
  Nyckelord :Social movements; #Metoo; advertisement; Gillette; mixed method; visual advertising; gender in advertising; emotional branding; audience reception; Sociala rörelser; marknadsföring; visuell marknadsföring; genus i marknadsföring; publikmottagning; Social Sciences;

  Sammanfattning : In today’s marketing, we now and then see organizations using socio-political movements. This phenomenon often creates questions amongst its audience whether the organization genuinely cares about the movement, or whether it is just an easy way to capitalize on the movement. LÄS MER

 2. 2. Decoding visuals: The social semiotics of Make Love Not Walls

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Pihla Raevaara; [2019]
  Nyckelord :fashion advertising; political participation; cultural meaning; fashion campaign; myth; narrative;

  Sammanfattning : Fashion is an industry that reflects on society and comments on it through advertisement campaigns. Besides increasing brand awareness and growing sales, some fashion brands create campaigns for e.g. protesting and voicing out socio-cultural and political statements. LÄS MER

 3. 3. Brands as Politicians - How Consumers Morally Judge Advocacy Advertising

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lena Maria Halberstadt; Carolin Schumacher; [2019]
  Nyckelord :Advocacy Advertising; Political Debates; Morality; Moral Identity; Moral Judgments; Moral Authenticity; Nike; Gillette; Pepsi; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research was to understand how consumers morally judge advocacy advertising in contemporary consumer culture. The phenomenon was explored with the help of three case studies, namely Nike, Gillette, and Pepsi, all being brands who have taken a political stance in their advertisement campaigns. LÄS MER

 4. 4. Förföljd av reklam? - En utredning om skyddet mot individanpassad onlinereklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Bergström; [2019]
  Nyckelord :rättsvetenskap; förmögenhetsrätt; marknadsföringsrätt; individanpassad reklam; dataskydd; konsumentskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har lett till ett nytt marknadsföringslandskap där näringsidkare i allt större utsträckning använder sig av information om konsumenten för att skapa reklam på individnivå. Genom analys av olika typer av data som enskilda lämnar ifrån sig på den digitala och/eller fysiska marknaden kan företag identifiera potentiella konsumenter och målinrikta sin reklam. LÄS MER

 5. 5. Understanding the data privacy divide between the European Union and the United States

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maximin Orsero; [2019]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : This Thesis seeks to give its reader the tools to understand the data privacy divide between the EU and the US. It explains the crucial notions, historical and jurisprudential factors and regulatory frameworks underlying and constituting it. LÄS MER