Sökning: "political horse-trading"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden political horse-trading.

 1. 1. Kohandel : En typisk lösning i svensk politik

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oscar Kjell; [2016]
  Nyckelord :Financial crises; unemployment; minority government; political horse-trading; Socialdemokraterna; Bondeförbundet; Lewins game-theory; Finanskris; arbetslöshet; minoritetsregering; kohandel; Socialdemokraterna; Bondeförbundet; Lewins spelteori;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the political horse-trading in 1933 have laid the foundation for political bloc solutions and have become a common occurrence in Swedish politics. Both the political horse-trading in 1933 and the bloc agreement in 1992 where solutions to help the nation out of severe economic crises, reduce unemployment and avoid extra election. LÄS MER

 2. 2. Inuti den svarta lådan: En studie av beslutsprocesserna bakom EU:s gemensamma handelspolitik

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Sara Lemke; Jonas Mjöbäck; [2006]
  Nyckelord :Trade Policy; EU; WTO; European Comission; Decision-making processes;

  Sammanfattning : Trade was assigned as a Community responsibility at the founding of the European Community in 1957. It was then recognized that Europe would achieve a greater international influence if it were to negotiate trade deals with one voice. LÄS MER