Sökning: "political indoctrination"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden political indoctrination.

 1. 1. Gender Equality as ‘Political Indoctrination’ : A case study on Brazil’s turn towards conservative university policies

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Kristin Tunek; [2019]
  Nyckelord :Brazil; gender equality; ‘gender ideology’; Escola sem Partido; political indoctrination; high level of education; radical conservative congregations;

  Sammanfattning : ‘Gender ideology’ is a term used by radical conservative congregations to contemn issues around gender, such as reproductive rights and gender studies, for it is seen as a conspiracy against traditional family values. Congregations that use the term also embrace other forms of anti-gender rhetoric as they aspire to influence decision-makers to adopt policies against gender matters, for instance same-sex marriages and transgender rights. LÄS MER

 2. 2. Människor och monster : om politiskt våld ur förövarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sofia Wittmann; [2013]
  Nyckelord :vittnesmål; indoktrinering; kombattant; Ondska; förövare; kommission; Human rights; Mänskliga rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Despite vast existing research on apartheid in South Africa, little is known about the perspective of those who got blamed for the comprehensive violence, those who thought of themselves as confident combatants and heroes, while others judged them as criminals. This study aspires to create a more nuanced picture of these men and focuses on the perpetrators self perception concerning the political violence. LÄS MER

 3. 3. Hemundervisning på grund av religiösa skäl En studie av skollagens förenlighet med EKMR i fråga om föräldrars rätt att välja utbildning för sina barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madelene Andersson; [2013]
  Nyckelord :Familjerätt; Hemskolning; Hemundervisning; Föräldrarätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar framförallt till att klarlägga huruvida den svenska skollagen står i strid med föräldrars rätt, enligt art. 2 TP 1 EKMR, att få sina religiösa övertygelser respekterade vid val av skolgång för sina barn. Den så kallade föräldrarätten. LÄS MER

 4. 4. Arab Anti-Semitism

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Wiji Bohme-Shomari; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Although anti-Semitism is a fact of Arab life, most individuals prefer to describe it as political animosity and religious polemic. This explains why my study has only drawn from works on the subject by Western historians – because no Arab historian has even acknowledged that it exists, let alone written about it. LÄS MER