Sökning: "political logic"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden political logic.

 1. 1. Vad tycker du? Skriv till oss! En kvantitativ innehållsanalys av åsiktsmaterialet i Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Veronika Hohenstein; Amanda Jonsson; Erika Krusell; [2019-07-02]
  Nyckelord :Åsiktsmaterial; digitalisering; kommersialisering; tvåstegshypotesen; dagordningsteorin; medielogik; publikorientering; Aftonbladet.; Opinion pieces; digitisation; commercialisation; two-step flow of communication; agenda setting theory; media logic; audience orientation; Aftonbladet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether the seemingly increase in public debate over the past two decades has affected the amount of opinion pieces in the paper edition of Aftonbladet.The main questions we have answered in this study are the following; has the number of opinion pieces in Aftonbladets paper edition changed over the past twenty years, what topics and text genres are most frequent and has there been a change over time. LÄS MER

 2. 2. Culture for all? : A multiple logics approach to public organisation success

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Katri Hyytiä; Marcus Sandström; [2019]
  Nyckelord :Management control; Public sector; Institutional logics; Culture; Success;

  Sammanfattning : This paper examines multiple institutional logics in a public sector organisation and how they are reflected in the management control system (MCS) in terms of success. We define two logics, governance and culture logic. LÄS MER

 3. 3. EU-valet 2019: Val, valdeltagande & Valmyndigheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Malmgren; Beatrice Backman; [2019]
  Nyckelord :Political communication; youth political participation; medialogic; political logic; social media; EU-elections Politiskt kommunikation; ungdomars politiska deltagande; medielogiken; politiska logiken; sociala medier; EU-val; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka det relativt låga valdeltagandet till europaparlamentsvalen i Sverige. Fokus har legat på väljargruppen ungdomar i åldern 18–30 samt på den delvis ansvariga myndigheten att utlysa valet; Valmyndigheten. LÄS MER

 4. 4. Hur man tar sig igenom ett heartbreak och andra viktiga politiska frågor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Carlsson; Felicia Boudrée; [2019]
  Nyckelord :personifiering; politisk kommunikation; retorik; politik; demokrati; parasocial interaktion; front stage; back stage; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sociala medier har blivit en allt viktigare kanal för politiska partier att nå ut med politiska budskap på. Samtidigt tar partiledarna en allt större plats i politiken och blir centralare för partiers valresultat. Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur partiledare personifieras på sociala medier genom en visuell retorisk analys. LÄS MER

 5. 5. Tankesmedjor och Agendasättande – En fallstudie av tankesmedjan Katalys klassprojekt våren 2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Banke; [2019]
  Nyckelord :think tanks; agenda-setting; media logic; Katalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Think tanks are a growing phenomenon in Western Europe. The majority of them possess a clear political agenda and their main goal is to spread their ideas and influence the public discourse as well as decision makers to subscribe to their ideology. This is normally done through gaining the attention of the media. LÄS MER