Sökning: "political participation"

Visar resultat 1 - 5 av 1185 uppsatser innehållade orden political participation.

 1. 1. WOMEN’S POLITICAL EMPOWERMENT AND SUSTAINABLE FORESTRY A cross-country analysis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Ringvall; [2023-04-11]
  Nyckelord :Gender; Environment; Women’s political empowerment; Sustainable forestry;

  Sammanfattning : Extensive research argues that women express higher levels of concern regarding environmental degradation and are more likely to act for environmental causes. This raises the question if women’s empowerment could lead to better environmental outcomes. Some research finds that women’s political empowerment indeed has good environmental outcomes. LÄS MER

 2. 2. VIOLENCE OUTSIDE OF BATTLEGROUNDS- Qualitative text analysis of Women, Peace, and Security resolutions

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Jarenmark; [2023-02-13]
  Nyckelord :WPS; Continuum of violence; Violence against women; Pre-conflict; Post-conflict;

  Sammanfattning : Women experience violence in times of war and peace. The UN’s Security Council has formulated ten resolutions on the Women, Peace, and Security agenda (WPS) to increase women’s political participation and address their experiences and needs in relation to armed conflicts. LÄS MER

 3. 3. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
  Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

  Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER

 4. 4. Konst – ett verktyg för att appropriera rum

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Oskar Blomé; [2023]
  Nyckelord :appropriation; konst; deltagande; planering;

  Sammanfattning : Kan konst användas som ett verktyg för att bidra till att medborgare känner större tillhörighet i sin närmiljö, och i så fall hur? För att skapa tillhörighet i sin närmiljö bör medborgare appropriera den. Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt konst har använts av konstnärer tillsammans med medborgare för att appropriera rum, samt att se vilka positiva och negativa sidor konst har som verktyg för att appropriera rum. LÄS MER

 5. 5. Bortom EU-spelets regler : Politiska kunskaper om EU i läroböcker och dess möjliggörande till politiskt deltagande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Simon Fessé; Melina Aslan; [2023]
  Nyckelord :EU-education; textbook review; political knowledge; political participation; upper secondary school; civics; democratic competency; EU-undervising; läromedelsgranskning; politisk kunskap; politiskt deltagande; gymnasiet; samhällskunskap; demokratikompetens;

  Sammanfattning : Sweden is a member of the European Union and Sweden’s turn-out in the elections to the European Parliament is low compared to its own national elections. Earlier research in the field of didactics in civics regarding the EU have mostly focused on aspects of civic education such as which subject content teachers teach and what knowledge they test their students on. LÄS MER