Sökning: "political participation"

Visar resultat 1 - 5 av 898 uppsatser innehållade orden political participation.

 1. 1. Ungas deltagande i partipolitiken - En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar ungdomars sannolikhet att vara medlem i ett politiskt parti

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Vincent Nordgren; Jonathan Olausson Toft; [2020-03-06]
  Nyckelord :party-political participation; youth party membership; socioeconomic resources; mental engagement; civic voluntarism model; Sweden; politics of presence; SOM-data;

  Sammanfattning : This thesis examines the political party membership in Swedish parties between 2003–2017. Previous research has observed a negative trend in the number of members of political parties. They have also found that there is a large underrepresentation of young members. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskapslärares syn på politiskt deltagande -En intervjustudie om hur samhällskunskapslärare uppfattar undervisningsuppdraget kring politiskt deltagande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lana Bratan; [2020]
  Nyckelord :Political participation; definitions; social science teachers; qualification; socialization; subjectification;

  Sammanfattning : The object of the study is to examine how social science teachers, who lecture on different educational programs in Swedish upper secondary schools, defines and perceive to political participation. The applied method is qualitative interviews. LÄS MER

 3. 3. När demokratifostran tas i egna händer : En kvalitativ intervjustudie om lärares inställning till elevers deltagande i proteströrelser under skoltid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Camilla Eriksson; [2020]
  Nyckelord :samhällskunskap; politisk socialisering; lärare; närbyråkrater; proteströrelser; aktivism; Fridays for Future;

  Sammanfattning : Contributing to the discussion of different groups’ attitudes towards protest movements, this essay aims to examine and describe Swedish teachers’ attitudes towards students’ participation in protest movements during the school day. The topic is relevant since teachers can play a significant role in the political socialisation of the citizens, decision makers and legislators of tomorrow. LÄS MER

 4. 4. Klimatkämpen Greta : En kvalitativ textanalys om Greta Thunbergs medborgarengagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikael Hansson; [2020]
  Nyckelord :framing; protest paradigm; civic engagement; climate; protest; demonstration;

  Sammanfattning : Aim: With particular regard to the traditional media and political participation in Sweden, Iintend to map how and in what way Greta Thunberg protests and the political engagement she expresses. Questions: • How is Greta Thunberg’s protesting framed and how can it be understood based on theprotest paradigm? • How can you understand Greta Thunberg´s political participation on the basis of ideasabout Civic Engagement? Method and material: This report is a qualitative study based on a textual analysis. LÄS MER

 5. 5. The democratic separation of two political orders : A statistical study on the effects of substantive and procedural components on democracy

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emil Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Political order; Democratic political order; Democracy; Process; Rule of law; Political participation; Variable; Effect; Distinction;

  Sammanfattning : There are some conflicting arguments for the categorization of different variables considered to be important democratic components. On the one side there are those who are advocates for a distinction of a political order and a democratic political order where components such as rule of law resides in the political order. LÄS MER