Sökning: "political rights"

Visar resultat 11 - 15 av 2791 uppsatser innehållade orden political rights.

 1. 11. Kina: den nya imperialisten eller en katalysator för ekonomisk utveckling? En kvalitativ fallstudie över hur kinesiska kopparföretag bröt mot zambiska arbetslagar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Karlberg; Linnea Engberg; [2019]
  Nyckelord :Zambia; Kina; arbetsförhållanden; neokolonialism; neoliberalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kinas roll som en ekonomisk aktör har växt under de senaste årtiondena och som följd åtnjuter landet visst inflytande. Vi utför en fallstudie om Kinas investeringar i Zambias kopparindustri, eftersom Kina investerar synnerligen mycket i Zambia och har sedan år 1998 varit särskilt närvarande i kopparindustrin i landet. LÄS MER

 2. 12. Decision-makers’ Use and Abuse of Human Rights - A study into the role of human rights in the political decision-making process leading up to Denmark’s military engagement in Iraq

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hansine Kryhlmand Jørgensen; [2019]
  Nyckelord :Danish foreign policy; just war theory; activist military politics; human rights; decision-making;

  Sammanfattning : The thesis critically assesses the decision-making process leading up to the acceptance of bill B 118 which approved Danish military action in the American-led multilateral coalition ‘Operation Iraqi Freedom’. The analysis will use coding through a qualitative content analysis to investigate the potential use and abuse of human rights framework by decision-makers, during this process. LÄS MER

 3. 13. Romska barns rätt till utbildning – som jämlika deltagare : En uppsats om att främja rättvisa och bryta strukturell diskriminering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Langhammer Milly; [2019]
  Nyckelord :Structural discrimination; social justice; roma; the right to education; equality.; Strukturell diskriminering; social rättvisa; romer; rätten till utbildning; jämlikhet.;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas strukturell diskriminering av romska barn i utbildningsystemet i tre europeiska länder. Syftet med uppsatsen är tvåfaldigt. LÄS MER

 4. 14. From invisibility to political witch-hunt: The influence of everyday marginalization on the sense of Polish and European belonging among the LGBTQ+ minority in Poland.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Anna Jastrzembska; [2019]
  Nyckelord :narrative analysis; LGBTQ ; European identity; sexual citizenship; European Studies; Poland; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Thirty years after the fall of communism and fifteen years after Poland joined the European Union, there have been more steps backwards than forwards in regards to gender and sexual equality. From the very beginning, this has been a cause of tension between Poland and the EU. LÄS MER

 5. 15. The young French and the EU : A case study on attitudes toward the European Union in light of a potential Frexit

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Charlotte Renström; [2019]
  Nyckelord :European Union; France; Frexit; attitudes; functional attitude theory; utilitarian attitudes;

  Sammanfattning : In the wake of Brexit in 2016, the conception of Frexit was born and received an impetus in the French presidential election campaigns in 2017. The scepticism toward the European Union once again found expression as Eurosceptic political parties gained ground and supporters amongst French citizens. LÄS MER