Sökning: "political rights"

Visar resultat 16 - 20 av 2718 uppsatser innehållade orden political rights.

 1. 16. Lagrådet - Avstyrkanden för en god lagstiftning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emilia Gripvall; [2019]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; offentlig rätt; administrative law; lagstiftningsprocess; Lagrådet; laggranskning; god lagstiftning; granskningspunkter; rationalitet; rationalitetskrav; rättssäkerhet; förutsebarhet; rättstillämpning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Legal council is a central part of the legislation process. It constitutes an important function in aiding the government with valuable legal technical knowledge, for good legislation to be created. LÄS MER

 2. 17. Är slutet nära för Privacy Shield? - En analys av huruvida Privacy Shield-beslutet är förenligt med det europeiska dataskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Juhlin; [2019]
  Nyckelord :IT-rätt; EU-rätt; Privacy Shield; Data Protection; dataskydd; personuppgifter; Safe Harbor; dataskyddsförordningen; GDPR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With the fast development in information technology, personal data is increasingly being processed and interchanged cross-border. Processing and transfer of personal data is associated with a risk that the individual's privacy protection is disregarded. LÄS MER

 3. 18. Rätten till staden: Fyra manifestationer av Folkets Park, Nørrebro mellan 1971-2014

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nina Iglesias Söderström; Ilse Köhne; [2019]
  Nyckelord :architecture; folkets park; Nørrebro; Köpenhamn; Copenhagen; human agency; mänsklig agens; structure; struktur; arkitektur;

  Sammanfattning : Nørrebro är Köpenhamns (Danmark) mest befolkningstäta stadsdel. Det är även stadsdelen med betydligt minst offentlig grönyta per person. Offentliga grönytor är fundamentala komponenter i urbana ekosystem (World Health Organization, 2019). LÄS MER

 4. 19. Those who doubt Nkurunziza's legitimacy are “out of their minds” : A Case Study of the Burundian State’s Conflict Management

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lovisa Elfving; [2019]
  Nyckelord :Burundi authoritarian;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine what conflict management practices that were employed in Burundi by the state around the electoral crisis of 2015. This will be done by applying the Authoritarian Conflict Management Framework. LÄS MER

 5. 20. Membership, Morality and Global Justice : A Study of Feminist Contributions to Cosmopolitan Ethics

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sigurros Svöfudottir; [2019]
  Nyckelord :Cosmopolitanism; Ethics; Feminist Ethics; Global Justice; Structural Injustice; Human Rights; Right to Membership; State Sovereignty; Displaced Persons;

  Sammanfattning : This paper is a project based on a theoretical approach, where my aim is to search for the core elements of a viable feminist cosmopolitan ethics.  To further that purpose I identify, discuss, and compare some of the main components of such an ethics as proposed by political theorists Seyla Benhabib and Iris Marion Young. LÄS MER