Sökning: "political scandals"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden political scandals.

 1. 1. Making an exit - Don't forget your face on the way out : Swedish politician's exit-strategies when face is threatened

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Nastasja Bujwid Hugosson; [2021]
  Nyckelord :face; apologies; scandals; political scandals; excuses; face theory; image repair theory; ursäkter; skandaler; politiska skandaler; ansikte; artighetsstrategier;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative study where the theory of face and image repair theory evaluate the apologetic strategy of a pudel. The analysed data is from Swedish former Members of Parliament that had to leave their positions due to scandals they were involved in that affected them personally. LÄS MER

 2. 2. Akademiskandalen- Danius och Engdahl ur en journalists gestaltning : En kvantitativ innehållsanalys av svenska mediers gestaltning av Sara Danius och Horace Engdahl i skandalen kring den Svenska Akademien

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Clara Reijers; Natalie Chehadé; [2020]
  Nyckelord :Swedish Academy; Sara Danius; Horace Engdahl; framing; gender; scandal journalism and cultural journalism; Svenska Akademien; Sara Danius; Horace Engdahl; gestaltning; genus; skandaljournalistik och kulturjournalistik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning gestaltningen av olika kön skiljer sig åt i svenska mediers rapportering kring kulturella skandaler, beroende på journalistens egna kön. Studiens fokus ligger i att undersöka Sara Danius och Horace Engdahl i krisen kring den Svenska Akademien, för att kunna jämföra svenska mediers rapportering av en kulturskandal, där både en kvinna och en man är inblandad. LÄS MER

 3. 3. Vem får avgå vid politiska skandaler? En undersökning av kategori, kön och kärnvärde vid politiska skandaler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Sundin; [2020]
  Nyckelord :Political Scandals; resignations; outcome; gender; core values; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every year politicians resign because of political scandals. The scandals are of various kinds and can for example be a controversial statement or that the politician intentionally or unintentionally forgot to pay his taxes. LÄS MER

 4. 4. Förväntningsgapet inom revision : Ur ett yrkesetiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elena Krona; Linnea-Nofar Lechner; [2020]
  Nyckelord :Audit; Expectation gap; Expectation; Ethical dilemma; Ethical pressure; Fraud; Revision; Förväntningsgap; Förväntningar; Etiska dilemman; Etisk påtryckning; Bedrägeri;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet förväntningsgap kan beskrivas såsom skillnaden mellan vad revisorer förväntas leverera och vad revisorer i praktiken levererar. Förväntningsgapet ses som ett problem för revisorer eftersom ju större förväntningsgapet är, desto lägre tillförlitlighet, vinstmöjlighet och anseende tillskrivs revisorers arbete. LÄS MER

 5. 5. Evaluating Introduction of the Business Judgment Rule in Sweden : A Comparative Study of Accountability of the Board of Directors in Sweden and Delaware

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Teona Svanidze; [2020]
  Nyckelord :accountability of the board of directors; the Swedish companies act; the business judgment rule; the board of directors; the values of authority and accountability;

  Sammanfattning : The Swedish corporate law scholars have long debated whether there is something similar to the American business judgment rule (BJR) in the Swedish Companies Act (SCA). Recently, the discourse shifted to claim that the BJR exists in Swedish case law and should be introduced in the SCA in the form of a statute. LÄS MER