Sökning: "political thesis effect"

Visar resultat 1 - 5 av 693 uppsatser innehållade orden political thesis effect.

 1. 1. VARFÖR GÖR INTE INVANDRARE POLITISK KARRIÄR I SAMMA UTSTRÄCKNING SOM SVENSKFÖDDA? En intervjustudie om vägen in i politiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christoffer Sundén; [2022-02-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Immigrants’ internal reasoning and sense of capacity has been under little scrutiny in the relatively new research field of immigrants’ political integration. Departing from a study of Soininen and Qvist (2021) regarding the intraparty factors hindering immigrants’ political career opportunities in Sweden, this thesis develops the understanding of the political integration of immigrants in posing the question “Why are immigrants not going into a political career in the same extent as Swedish-born citizens?”. LÄS MER

 2. 2. Abandonering i svensk rätt - En de lege ferenda analys av abandoneringsinstitutet i svensk rätt med komparativa utgångspunkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rick Cuperus; [2022]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish law does not have a statutory provision regarding abandonment (UK: disclaimer of onerous property), the right for a bankruptcy estate to disown property with a legally binding effect, meaning that the estate does not answer to any obligations connected to the disowned property. However, The Swedish Supreme Court has in its ruling NJA 2004 s. LÄS MER

 3. 3. How digitalization affects elderly care. - Is digitalization the holy grail solution to the issue of increasing costs in Sweden's elderly care?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Elderly care; digitalization; quality; efficiency; first difference estimation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis analyzes how digitalization in elderly care affects cost-efficiency and quality of care. More specifically, digitalization in elderly care is divided into welfare technologies and E-services. LÄS MER

 4. 4. Stadsplaneringens betydelse för segregation i svenska städer - en kartläggning av kommunernas arbete mot segregation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Annie Kjellberg; Lisa Chung; [2022]
  Nyckelord :Segregation; stadsplanering; stadsbyggnad; verktyg; kommun; uppföljning; urban design; city planning; municipality; tools; evaluation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Segregation är ett föränderligt tillstånd som är komplext och påverkar såväl enskilda individer som samhället i stort. Exempelvis är stadsplaneringen en bakomliggande orsak som kan påverkar segregationen i en stad. LÄS MER

 5. 5. External Migration Control Measures and Ill-Treatment of Migrant Women: On the Responsibility of the EU and the Member States Under the EU-Charter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Flood; [2022]
  Nyckelord :EU Law; International Human Rights Law; Externalization; EU-Charter; Charter of Fundamental Rights; Migration; Ill-treatment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Through the external dimension of the EU migration policy, the EU and its member states have increasingly employed externalization measures as a means of stemming the irregular migration flows that reach the external borders of the Union. The measures are characterized by domestic conduct with extraterritorial effect leading to increased migration control in the third countries targeted by these measures. LÄS MER