Sökning: "politics"

Visar resultat 1 - 5 av 3171 uppsatser innehållade ordet politics.

 1. 1. Den provokativa musiken: Förhållandet mellan musik och politik sett genom Hindemiths opera och symfoni Mathis der Maler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Svante Daneklev Wold; [2022]
  Nyckelord :Hindemith; Nazityskland; 1930-talet; Symfoni; Opera; Mathis der Maler; Musik och politik; Musikhistoria; Censur; Nazi Germany; 1930s; Symphony; Music and Politics; Music History; Censorship; Performing Arts;

  Sammanfattning : Musikens roll i samhället är ständigt ämne för diskussion. Den har sett olika ut genom tiderna och under perioder har musiklivet blivit hårt reglerat från politiskt håll. LÄS MER

 2. 2. Gabrielle Suchons ord till kvinnan (Textuella förutsättningar, språkliga ytterligheter och symboliskt värde)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lundin Agnes; [2021-12-08]
  Nyckelord :Gabrielle Suchon; ; kvinnor under 1600-talet; jämlikhet; kvinnors rättigheter; mänskliga rättigheter; politisk teori; frihet; bildning; dialektik; sakral lag; profan lag; women in 1700 century; equality; women rights; human rights; political theory; freedom; education; dialectic; divine law; human law;

  Sammanfattning : Gabrielle Suchon (1632-1703), was a seventeenth century philosopher, convinced by the equality of the sexes. Her debut thesis, Ethics and Politics - Divided into Three Parts: Freedom, Knowledge and Authority, is regarded to be the first work of its length fully dedicated to the woman’s question, written by a woman. LÄS MER

 3. 3. Decentralization - a route towards gender balance in municipal politics? Decentralization and wider women representation in municipal assemblies: evidence across countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lali Dvali; [2021-11-23]
  Nyckelord :Women s political representation; fiscal decentralization; municipal level; gender and politics;

  Sammanfattning : This paper explores the relationship between the level of decentralization and women's political participation in local politics. Using the OLS regression analysis I ask whether fiscal decentralization fosters more gender-balanced politics at the municipal level and whether the quality of public service serves as a mechanism through which the relationship works. LÄS MER

 4. 4. ATT VARA VERKLIGHETENS TOLK - Estetik, politik och gestaltningen i dokumentär scenkonst

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Johnna Arlid; [2021-11-17]
  Nyckelord :Culture; documentary performing arts; Documentary theatre; Aesthetics; Politics; Authenticity; Identification; Democracy; Post-democracy; Agonism;

  Sammanfattning : The 2013 Culture Programme for Gothenburg City together with Sweden’s national cultural policy objectives shows grand expectations on art and culture to contribute to growth, social progress, and democracy. Simultaneously, arts intrinsic value is highlighted in these objectives, a value also discussed to a great extent in contemporary debate on culture. LÄS MER

 5. 5. The Dissatisfied Right:A Micro-Level Analysis of Political Dissatisfaction in Supporters of the Populist Radical Right in Rural East Germany

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Franziska Höhne; [2021-10-14]
  Nyckelord :political dissatisfaction; populism; PRR; electorate; AfD; east Germany;

  Sammanfattning : Contemporary election results of the populist radical right (PRR) reveal significant spatial variation of PRR support within countries. To a large extent, this variation is believed to be based on local and regional differences within the PRR’s electorate, which calls for the inclusion of micro-level analyses in our study of the PRR. LÄS MER