Sökning: "politik FN"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden politik FN.

 1. 1. Socialchefernas röst i narkotikapolitiken : En undersökning av attityderna till narkotikapolitiken hos socialchefer i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Pontus Kumlin; Jesper Pellgaard; [2021]
  Nyckelord :Skadereducering; implementeringsteori; narkotikapolitik;

  Sammanfattning : Sveriges regering står fast vid att all befattning med narkotika ska lagföras, de menar att den avskräckande effekten är central i kampen mot narkotika. Den internationella utvecklingen har dock tagit en annan riktning. LÄS MER

 2. 2. Ekologisk politik? : En begreppshistorisk studie om politikers användning av begreppet ekologi.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Abdesslam Chabi; [2020]
  Nyckelord :Miljöpolitik; Miljödiskurs; Naturkontraktet; Brundtlandkommissionen; FN-konferensen 1972;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see how Swedish politicians speak about the concept ecology through the period 1973-1988. I’m using the theory of concepts altering meaning through history made by Koselleck. The result of this study shows that the concept ecology is under change, but I cannot see when by using Kosellecks theory. LÄS MER

 3. 3. Sverige och Rysskräcken?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ivonna Jajji Tiagoun; [2020]
  Nyckelord :Democracy; Media; NATO; Objectivity; International politics; Western world; Russia; Sweden; Demokrati; Media; NATO; Internationell politik; Västvärlden; Ryssland; Sverige;

  Sammanfattning : Media har en väldigt betydande roll i hur vi uppfattar det som sker runt om i världen. Uppfattningen vi får utifrån en händelse beror till stor del av hur media rapporterar kring den händelsen. Ryssland anses vara ett land som idag kan väcka en del känslor i olika sammanhang, allt från utrikespolitik till idrottsvärlden. LÄS MER

 4. 4. Konsten att legitimera en invasion - En jämförelse mellan USA:s och Rysslands invasioner av Irak respektive Krim

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Axel Danielsson; Carl Crantz; [2020]
  Nyckelord :FN; folkrätten; FN-stadgan; säkerhetsrådet; legitimering; USA; Ryssland; Irak; Krim; Social Sciences;

  Sammanfattning : Två händelser i internationell politik som uppmärksammats mycket under 2000-talet är och USA:s invasion av Irak 2003 och Rysslands annektering av Krim 2014. De båda händelserna har kritiserats hårt under senare år, inte minst i termer av legitimitet. LÄS MER

 5. 5. Public place, female space : a proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Axelsson; Louise Nederman; [2019]
  Nyckelord :urban planning; women; informal settlements; developing country; public space; Zanzibar; MFS;

  Sammanfattning : The urban population is rapidly expanding and Africa has the fastest growing population in the world. Zanzibar Town is the urban, densely populated area in Zanzibar, a semi-autonomous island state in Tanzania. During the last fifty years, the population has increased by 630% in the city. LÄS MER