Sökning: "politik och retorik"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden politik och retorik.

 1. 1. Populism och journalister: hur påverkas den politiska debatten? : En studie om medialiseringens och populismens påverkan på slutdebatterna under valåren 2006 och 2022

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Isak Barrljung; Jacob Hörberg; [2023]
  Nyckelord :mediatization; politics; Swedish democrats; televised debates; populism; journalism; medialisering; politik; Sverigedemokraterna; tv-sända debatter; populism; journalism;

  Sammanfattning : The political discourse has undergone a change in the past decades, both in Sweden and in most of the Western world. This development has been described by several news agencies in Sweden as the political climate becoming "harder". Previous research shows that the power of journalists has increased with mediatization. LÄS MER

 2. 2. Kae Tempests visuella retorik : “Riots are tiny though, systems are huge”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Teodor Bergqvist; [2022]
  Nyckelord :Retorik; semiotik; musikvideo; politik; samhällskritik; Kae Tempest; Europe is Lost;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera filmmediets retorik i Kae Tempest musikvideo till låten Europe is Lost. Den retoriska situationen närmas genom att studera hur Tempest använder sig av filmklipp från nyhetsmedia och populärkultur som semiotiska tecken. I detta analyseras även Tempest användning av satir och humor. LÄS MER

 3. 3. Vikten ligger i det som lämnas osagt : En kritisk diskursanalys av entymem i partiledardebatten i SVT:s Agenda

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofia Petterson; Amanda Skoog; [2022]
  Nyckelord :Entymem; retorik; svensk politik; politisk kommunikation; debatt; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The study aims to increase the understanding of how the rhetorical device enthymeme is used in a Swedish party leader debate on the show Agenda on SVT. The study also chooses a more complex and problematized description of enthymemes where they are seen as more than rhetorical syllogisms, and which suggests they can act as methods for analyzing discursive practices. LÄS MER

 4. 4. Integrationens premisser : En studie om svensk politik och retorik kring invandrare och invandring under slutet av 1900-talet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Olle Olson; [2021]
  Nyckelord :Immigration; migration; integration; assimilation; SOU; postcolonialism; orientalism; culture; Immigration; migration; integration; assimilering; SOU; postkolonialism; orientalism; kultur;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how the attitude towards immigrants during theend of the 20th century in Sweden is described in the state's public investigations. This isdone by examining three different investigations, all of which are final or main reports duringthe 70s, 80s and 90s. LÄS MER

 5. 5. "SM i gyttjebrottning" : En retorisk analys av svenska ledartexter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Eric Hellqvist; [2021]
  Nyckelord :retorik; politik; ledarsidor; politisk kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på delar av den svenska politiska debatten under våren 2021 och undersöker hur den kommit till uttryck på olika ledarsidor. Metoden som använts är en retorisk analys med syfte att undersöka och identifiera hur kampen mellan regeringen och oppositionen har sett ut när det kommer till försök till övertygelse och betydelser. LÄS MER