Sökning: "politik"

Visar resultat 1 - 5 av 2434 uppsatser innehållade ordet politik.

 1. 1. Regeringen och feministisk teori - en idé till verklighet : En kvalitativ innehållsanalys av regeringens jämställdhetspolitik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ida Karmberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay aims to analyse the former government Löfven 1´s gender equality politics in its correlation with three theoretical feminist orientations; liberal feminism, socialistic feminism and radical feminism. The essay is based upon the missive “Goal, power and authority - feminist politics for an equal future” (2016/17:10) (Mål, makt och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid) where the target for analyse is the missive´s six sub-goals in terms of achieving gender equality. LÄS MER

 2. 2. Nyhetsmedia och upplyst förståelse : En kvantitativ studie om relationen mellan nyhetskonsumtion och politisk kunskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Petrus Bertilsson; [2021]
  Nyckelord :Demokrati; nyheter; nyhetsmedia; politisk kunskap; upplyst förståelse; ansvarsutkrävande.;

  Sammanfattning : En politiskt kunnig befolkning är enligt många demokratiteoretiker en förutsättning för en välfungerande demokrati. Politisk kunskap hos medborgare ger dessa möjligheten att agera ansvarsutkrävande och rösta bort makthavare som anses ha förbrukat sin rätt till makt. LÄS MER

 3. 3. Havet av sociala medier och dess inverkan på den unga väljaren : En kvalitativ studie om relationen mellan sociala medier, politik och den unga väljaren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lina Lumio; [2021]
  Nyckelord :Unga väljare; media; politik; gestaltningsteorin; medialiseringsteorin; filterbubblor;

  Sammanfattning : For the last two decades, social media has grown and became a big part of the young voters’ daily life. The access to social media also brings new opportunities for participation in politics. LÄS MER

 4. 4. FACEBOOK – HÄR SNACKAR VI POLITIK - En jämförande studie av riksdagspartiernas användning av Facebook i valrörelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Axel Blomdahl; Elias Källén; Peter Lindqvist; [2020-06-25]
  Nyckelord :Facebook; politisk kommunikation; riksdagsval; sociala medier; valkampanj;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur svenska politiska partier har använt sig av Facebook under de två senaste riksdagsvalen för att kommunicera med mottagarna.Teori: Studier i politisk kommunikation på sociala medier, nätverkslogik och dagordningsteorinMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: 1085 inlägg som riksdagspartierna publicerade på Facebook under månaden innan riksdagsvalen 2014 och 2018Resultat: Undersökningen visade att riksdagspartierna har förändrat sin kommunikation på Facebook i flera avseenden mellan valrörelserna 2014 och 2018. LÄS MER

 5. 5. Grunderna för beskattning av privatpersoners global- inkomst - En komparativ analys mellan Sverige och USA

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amelie Johansson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Skatterätt; globalbeskattning; USA; Sverige; komparativ analys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ analys mellan Sverige och USA där de olika grunderna för obegränsad skattskyldighet undersöks. Uppsatsen presenterar grunderna för beskattning i respektive land, där Sverige fokuserar på bosättning och anknytning genom vistelse medan USA i första hand beskattar medborgare och bosatta. LÄS MER