Sökning: "politik"

Visar resultat 1 - 5 av 2775 uppsatser innehållade ordet politik.

 1. 1. “Och så, mer politik” En kvantitativ innehållsanalys av Rapports och TV4Nyheternas valbevakning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hannah Zemack; Hannah Andersson; [2023-03-10]
  Nyckelord :News evaluation; framing theory; news broadcasts; election monitoring; psephology; politics; public opinion; quantitative content analysis; Nyhetsvärdering; gestaltningsteorin; nyhetssändningar; valbevakning; valforskning; politik; publikens opinion; kvantitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Abstract Title: “Och så, mer politik” Authors: Hannah Zemack and Hannah Andersson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Marina Ghersetti The aim of our study is to examine to what extent the media reports about the political matters and how this reporting looks during the swedish election 2022. Specifically how the news programs Rapport and TV4Nyheterna reported during a Swedish election. LÄS MER

 2. 2. Flyktingars etablering i Sverige - En kvalitativ studie ur professionellas perspektiv om underlättande- och försvårande faktorer gällande etableringen i ett nytt samhälle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ferdinand Kempe; Victoria Klimovska; [2023-02-06]
  Nyckelord :Underlättande- och försvårande faktorer; flyktingar; erkännandeteori; antirasistiskt socialt arbete; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att identifiera underlättande- och försvårande faktorer för flyktingars etablering i Sverige utifrån socialarbetares perspektiv. Metoden för studien var av kvalitativ karaktär där fem intervjuer med socialarbetare från olika arbetsplatser i Västra Götaland genomfördes kring deras tankar om vad som kan påverka flyktingars etablering. LÄS MER

 3. 3. Governance and decision-making : Lessons from three French eco-villages

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Gwenaël Bertrand; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In a context of rising environmental pressure and slow societal changes in response, the emergence of ecovillages comes as a small-scale solution to actively propose sustainable alternatives to the modern consumerist society. The human factor plays a key role in enabling such ecovillages to last. LÄS MER

 4. 4. Öppna hjärtan eller stängda gränser? - En analys av Moderaternas och Socialdemokraternas migrationspolitik under 2010-talet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonatan Hjalmarsson; Gustaf Elofsson; [2023]
  Nyckelord :Moderaterna; Socialdemokraterna; mainstreampartier; nischpartier; migrationspolitik Meguid.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka hur Moderaternas och Socialdemokraternas migrationspolitik har förändrats under 2010-talet. Med hjälp av de två partiernas valmanifest är ambitionen även att undersöka om forskaren Bonnie Meguid’s teori, om mainstreampartiernas strategier mot nischpartier kan användas i detta fall. LÄS MER

 5. 5. “Vi är folket som trär smultron på strån” : En komparativ multimodal kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas användning av exkludering i valfilmer inför valåren 2018 och 2022

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Richter; Sofia Otterlin; [2023]
  Nyckelord :MCDA; Swedish Democrats; election film; right-wing populism; othering; scapegoating; MCDA; Sveridemokraterna; valfilm; högerpopulism; andrafiering; syndabock;

  Sammanfattning : “Vi är folket som trär smultron på strån” är en komparativ studie av författarna Sofia Otterlin och Hanna Richter. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sverigedemokraterna konstruerar en exkluderande politik i sina kampanjfilmer inför valet år 2018 och år 2022 samt att undersöka om det har skett en diskursiv förändring. LÄS MER