Sökning: "politisk TV-reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden politisk TV-reklam.

 1. 1. Politik i TV-rutan : En kvalitativ innehållsanalys av presidentvalfilmer från 2012

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Sanne Robertsson; [2015]
  Nyckelord :Politisk kommunikation; reklam; negativ politisk reklam; kvalitativ innehållsanalys; semiotik; retorik;

  Sammanfattning : I denna uppsats utförs en kvalitativ innehållsanalys av presidentvalfilmer från valet 2012. Syftet är att få en förståelse kring hur de två partierna använder sig av tv-reklam som marknadsföring och hur de kommunicerar till nuvarande och potentiella väljare med hjälp av reklamfilmer. LÄS MER

 2. 2. TV- reklam 1970-2014 : En kvantitativ innehållsanalys av tv-reklam från olika årtionden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSMFilosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Virro; [2014]
  Nyckelord :Reklam; kvantitativ; innehållsanalys; roller; Coca-Cola; Volvo; Marabou;

  Sammanfattning : Reklam är något vi möts av hela tiden, överallt. Många gånger förmedlas det till oss utan att vi ens märker det. När jag kollar på tv, blir jag hela tiden störd av de ständiga reklamavbrotten. LÄS MER

 3. 3. Politisk TV-reklam : En jämförelse mellan partiernas valfilmer inför riksdagsvalet 2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Anna Ålbrink; [2014]
  Nyckelord :Politisk reklam; politisk kommunikation; valfilmer; semiotik; retorik;

  Sammanfattning : Politisk TV-reklam är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Mot bakgrund av att partierna i reklamen helt kan styra över meddelandet och att det finns en begränsad mängd svensk forskning på området, är det intressant att undersöka vilka strategier som används. LÄS MER

 4. 4. Välkommen till Dumburken : Politiska reklamfilmer i den svenska televisionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Eddie Windborg; Louise Fagrell; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur innehållet i den politiska tv-reklamen ser ut i Sverige eftersom politikerna själva då har kontroll över hur de vill framställas i mediet. Utgångspunkterna var den svenska politikens medialisering och teorin om priming. LÄS MER

 5. 5. "I'm Barack Obama and I approve this message" - En kvalitativ studie av svensk och amerikansk politisk reklam i TV utifrån ländernas nationella kontexter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fredrik Sjögren; [2012]
  Nyckelord :Barack Obama; val; USA; Sverige; politisk kommunikation; politisk TV-reklam; TV; reklam; politik; John McCain; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inför det svenska riksdagsvalet 2010 uppträdde ett nytt fenomen, nämligen politisk reklam i TV. I USA däremot är politisk reklam i TV inte någonting nytt då det funnits sedan 1950-talet. LÄS MER