Sökning: "politisk filosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden politisk filosofi.

 1. 1. Vi hör inte världens sång längre : En text om kravet på den nya människans tänkande bortom gott och ont

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Tanja Ulriksson; [2022]
  Nyckelord :Friedrich Nietzsche; Frantz Fanon; Édouard Glissant; Nietzsche; Fanon; Glissant; människan; bortom gott och ont; skillnad; dekolonial; relation; opacitet; motsatsförhållande; politisk filosofi; genealogi; gränstänkande; Sylvia Winter; rhizom; värden; värderande; aktivistisk filosofi; avkolonialisering; detalj; moralens genealogi; jordens fördömda; poetics of relation; relationens filosofi; poetik; kaos; moral; dekonstruktion; det dekoloniala;

  Sammanfattning : Världen är oupplösligt sammankopplad i sina relationer och förhållanden, ändå finner människan sätt att separera och låta skillnader hindra henne från att leva och samexistera i sin mångfald. Friedrich Nietzsche skriver ”Kanske uttrycker vårt ord ’människa’ (manas) ännu något av denna självkänsla: människan betecknade sig själv som det väsen som mäter värden, som värderar och mäter, som det ’värderande djuret i sig’. LÄS MER

 2. 2. Militära interventioner och klassisk liberalism : En idéanalys av John Locke och John Stuart Mill

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustaf Reinfeldt; [2021]
  Nyckelord :militära interventioner; klassisk liberalism; libertarianism; internationella relationer; utrikespolitik; John Locke; John Stuart Mill; teoretisk kontinuitet; politisk filosofi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om det går att rättfärdiga militära interventioner med stöd i klassisk liberal politisk teori. För ändamålet har de klassiskt liberala filosoferna John Locke och John Stuart Mill analyserats. Undersökningen är utförd medelst en text- och idéanalys av några av filosofernas portalverk. LÄS MER

 3. 3. The Big Five och Politik: En psykologisk undersökning om personlighet, studieval och politisk inställning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johan Nilsson; Julia Scheiding; [2021]
  Nyckelord :the Big Five; political identification; humanioria; natural sciences; psychology; philosophy; the Big Five; femfaktorsmodellen; politisk tillhörighet; humaniora; teknik; filosofi; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att kartlägga skillnader mellan kvinnor och mäns politiskaställningstagande. Samt att undersöka om det skiljer sig i personlighetsdragen Openness ochConscientiouness, (the Big Five) mellan personer som studerar inom teknik eller humaniora. LÄS MER

 4. 4. Den fria viljans politik : En kvantitativ studie om sambandet mellan tro på fri vilja och politiska uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Östervall; [2021]
  Nyckelord :fri vilja; politisk psykologi; politisk filosofi; bestraffning; ideologi; svensk politik;

  Sammanfattning : Is there a relationship between how one views free will – a concept related to issues of moral responsibility and agency – and one’s political opinions? To answer this question, I constructed a survey based on questions from the SOM Institute’s opinion polls and the FAD-Plus index for measuring free will beliefs. The survey asked a sample of 348 Swedish speakers about their views on free will, political ideology, party preferences, and policy preferences regarding punishment and redistribution. LÄS MER

 5. 5. Ett nutida samhällskontrakt : En idéanalys av Moderaternas samhällskontrakt i ett förslag till idéprogram med utgångspunkt i olika kontraktsteorier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Matilda Divinyi; [2021]
  Nyckelord :Samhällskontrakt; Moderaterna; Jean-Jacques Rousseau; Thomas Hobbes; John Locke; idéanalys; politisk filosofi;

  Sammanfattning : In recent years, The Swedish Moderate Party have repeatedly used the term social contract. What do they mean by this concept that has its roots in the philosophers during the Enlightenment? These thinkers lived in a different time with political problems of ther time. LÄS MER