Sökning: "politisk kommunikation kritisk diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden politisk kommunikation kritisk diskursanalys.

 1. 1. "I Sverige är nu terrorn en verklighet" : En multimodal kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas framställning av integrationen i Sverige i deras valfilm 2018.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Lööv; Anton Eriksson; [2018]
  Nyckelord :politisk kommunikation; nationalism; MCDA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”I’ve never been politically correct – truthfully it takes far too much time and can often make it more difficult to achieve total victory” : En kritisk diskursanalys av Donald Trumps tal under valåret 2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Sonevik; Agnes Wahlgren; [2017]
  Nyckelord :Donald Trump; USA; Populism; Nationalism; Election; Political communication; Critical Discourse Analysis; Donald Trump; USA; Populism; Nationalism; Val; Politisk kommunikation; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : This study, ​“‘I’ve never been politically correct – truthfully it takes far too much time and can often make it more difficult to achieve total victory’ - a Critical Discourse Analysis of Donald Trump's speeches during United States presidential election of 2016”​, examines the political communication through linguistic strategies throughout 10 of Donald Trump’s speeches from the Trump rallies during the election year 2016. In order to serve that purpose, this thesis investigates which ones of the discourses that dominates the republican agenda in this context. LÄS MER

 3. 3. Fallstudie: Hur sköter Modo Hockey sin PR? : En kvantitativ innehållsanalys och en kritisk diskursanalys över hur klubben arbetat med sin PR under perioden 1 april till den 14 september 2016.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Isac Lundmark; Lingefjärd Jacob; [2017]
  Nyckelord :Modo Hockey; PR; Sport-PR; Stakeholder theory; Excellence PR; Modo Hockey; PR; Sport-PR; Intressentteorin; Excellence PR;

  Sammanfattning : Public Relations-fältet (PR) har utvecklats enormt sen Grunig, Grunig och Dozier med flera lade fram paradigmet för fältet. Genom deras teorier kring Excellence PR har organisation efter organisation följt efter. LÄS MER

 4. 4. YouTube - en främjare av demokrati eller demokratism? : En fallstudie i svenska riksdagspartiers politiska kommunikation på YouTube

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Zaid Hamam; Linn Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :politisk kommunikation; YouTube; sociala medier; demokratism; demokrati; “Det goda samhället”; CDA.;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen vid valet 2014. De sägs även vara mest aktiva på sociala medier av partierna, samtidigt som användningen av dessa medier som kanalen YouTube är vanligt för alla partier att sprida sin politiska kommunikation. LÄS MER

 5. 5. “Alltså om Twitter är som Aktuellt… så är ju Instagram mer som morgonsoffan” : En kvalitativ analys av Veronica Palms och Lars Ohlys Instagram-användande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Lova Henrikson; Felix Bergenholtz; [2014]
  Nyckelord :Politisk kommunikation; sociala medier; kritisk diskursanalys; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : De senaste åren har präglats ett av sociala medier-bruk i stadigt ökande omfattning.Bilddelningsplattformen Instagram är ett av dessa medier. Med 150 miljoner användare* (data hämtad 6 september 2013), är plattformen ett av de största sociala nätverken idag. LÄS MER