Sökning: "politisk kommunikation kritisk diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden politisk kommunikation kritisk diskursanalys.

 1. 1. I ett tal till nationen - En diskursiv studie om nationalism & nationell identitet under en kris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Asta Nordlund; Wilhelm Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: K​ riskommunikation; kritisk diskursanalys; multimodalitet; nationell identitet; nationalism; politisk kommunikation; krishantering; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här undersökningen har i syfte att studera Stefan Löfvens tal till nationen som hölls under covid-19 pandemin 2020. Avsikten med studien har utifrån det kvalitativa materialet varit att undersöka hur lingvistik och de symboler som uttrycks i talet påverkar meningsskapande, den nationella identiteten samt om nationalism kan verka som ett inkluderande verktyg vid nationell krishantering. LÄS MER

 2. 2. ”I’ve never been politically correct – truthfully it takes far too much time and can often make it more difficult to achieve total victory” : En kritisk diskursanalys av Donald Trumps tal under valåret 2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Sonevik; Agnes Wahlgren; [2017]
  Nyckelord :Donald Trump; USA; Populism; Nationalism; Election; Political communication; Critical Discourse Analysis; Donald Trump; USA; Populism; Nationalism; Val; Politisk kommunikation; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : This study, ​“‘I’ve never been politically correct – truthfully it takes far too much time and can often make it more difficult to achieve total victory’ - a Critical Discourse Analysis of Donald Trump's speeches during United States presidential election of 2016”​, examines the political communication through linguistic strategies throughout 10 of Donald Trump’s speeches from the Trump rallies during the election year 2016. In order to serve that purpose, this thesis investigates which ones of the discourses that dominates the republican agenda in this context. LÄS MER

 3. 3. “Alltså om Twitter är som Aktuellt… så är ju Instagram mer som morgonsoffan” : En kvalitativ analys av Veronica Palms och Lars Ohlys Instagram-användande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Lova Henrikson; Felix Bergenholtz; [2014]
  Nyckelord :Politisk kommunikation; sociala medier; kritisk diskursanalys; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : De senaste åren har präglats ett av sociala medier-bruk i stadigt ökande omfattning.Bilddelningsplattformen Instagram är ett av dessa medier. Med 150 miljoner användare* (data hämtad 6 september 2013), är plattformen ett av de största sociala nätverken idag. LÄS MER

 4. 4. Positionering av en blivande statsminister : Kritisk diskursanalys och textanalys av ett politiskt tal

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Samuel Skwarski; [2013]
  Nyckelord :Positionering; textanalys; kritisk diskursanalys; politiskt tal; politisk kommunikation; Fairclough; Modalitet; pronomen; CDA; SFG; interpersonell;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks sambanden mellan text och samhälle i Stefan Löfvens politiska sommartal den 25 augusti 2013. Studien intresserar för hur olika språkliga strategier kan användas för att positioneraStefan Löfven som blivande statsminister. LÄS MER

 5. 5. Framing Nafta : - en kritisk diskursanalytisk studie över Naftas representation i New York Times 1993 och 2009/2010

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Linda Karlsson; [2011]
  Nyckelord :NAFTA; New York Times; Kritisk Diskursanalys; Framing; Entman; Van Dijk; Fowler; Konsensusideologi; diskursideologi; Vi och de andra; källanvändning; 1993 och 2009 2010.;

  Sammanfattning : Frihandelsavtalet Nafta (North American Free Trade Agreement) slöts den 1:a januari 1994 mellan USA, Kanada och Mexiko.Synen på fri handel har alltid varit en laddad ideologisk fråga och det var främst fackföreningsrörelsen och miljörörelsen som kom att rikta den skarpaste kritiken mot Nafta. LÄS MER