Sökning: "politisk kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 328 uppsatser innehållade orden politisk kommunikation.

 1. 1. FÖLJ MIG PÅ INSTAGRAM! - En multimodal analys om personifiering på svenska partiledares Instagramkonton

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Gustaf Lundqvist; Emil Moghaddam; [2022-02-24]
  Nyckelord :Personifiering; kommunikation; politisk kommunikation; sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka på vilka sätt personifiering visar sig i utvalda inlägg på Instagram från de tre stycken svenska partiledare med flest antal följare på Instagram. Teori: Personifiering (professionell, privat, emotionell) Metod: Multimodal analys, kvalitativ textanalys, semiotisk analys Material: Inlägg tagna från Instagram av Ebba Busch (@buschebba), Ulf Kristersson (@kristerssonulf) och Jimmie Åkesson (akesson. LÄS MER

 2. 2. PROFESSIONELL, PERSONLIG ELLER MITTEMELLAN? - En kvantitativ studie på Ebba Buschs närvaro på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofi Lindberg; [2022-02-10]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; Partiledare; Politisk kommunikation; Personifiering; Kändispolitik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka Ebba Busch närvaro på Instagram. Teori: Studier I politisk kommunikation på Instagram. Teorier som bygger på Personifiering av politiken, Visual political image och Celebrity politician. Metod: Kvantitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Från ideologi till image. : En analys av visuell retorik i Socialdemokraternas valaffischer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Vera Einarsdóttir; [2022]
  Nyckelord :Sökord: visuell retorik; valaffischer; Socialdemokraterna; politisk kommunikation; retorik; ideologi; manifest retorik; latent retorik; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur Socialdemokraternas valaffischer sett ut och förändrats sett i ljuset av visuell retorik som perspektiv. Problemområdet mynnar från att studier av politisk kommunikation historiskt sett negligerat det visuella i stor omfattning och så även inom retorikstudier. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar sociala medier gymnasieelevers intresse för politik?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Tilde Tokle; [2022]
  Nyckelord :Social media; Politics; Political information; Sociala medier; Politik; Politisk information;

  Sammanfattning : Användandet av sociala medier ökar i samhället, både som källa till information men även för diskussion på olika plattformar. Politiska partier använder därmed sociala medier för kommunikation med potentiella väljare, men även opinionsbildare utan officiella uppdrag har idag möjlighet att sprida åsikter på diverse kanaler. LÄS MER

 5. 5. En narrativ analys av den offentliga diplomatiska strategin: Sveriges strategiska politiska kommunikation i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Nilsson; [2022]
  Nyckelord :affordance-teori; narrativ analys; digital diplomati; SweMFA; offentlig diplomati; strategisk politisk kommunikation; identitetspolitik; nation branding; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The field of public diplomacy has become increasingly dependent on the general digitalization in society, and its use of social media platforms as a mean to spread their political message to the general public. Digitalization has made public diplomacy more attainable for the masses, but it has also given states a larger responsibility in which messages they want to convey to the public. LÄS MER