Sökning: "politisk kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade orden politisk kommunikation.

 1. 1. Klarar veganism biffen? - En studie om hur icke-köttätare tolkar altruistiska ochegoistiska budskapför veganism i medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johan Hafström; [2021-03-04]
  Nyckelord :Altruism; Egoism; Budskap; Receptionsanalys; Veganism; Kommunikation; Framing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att bidra med förståelse kring hur budskap tolkas beroendepå dess inramning genom att analysera hur icke-köttätare tolkar altruistiska ochegoistiska budskap om veganism i nyhetsmedierna och att förstå likheter ochskillnader beroende på kontextuella och individuella faktorer.Teori: FramingMetod: Kvalitativ receptionsanalys med fokusgrupperMaterial: Två fokusgruppintervjuer med 3 respektive 4 deltagare hämtade frånfacebookgrupper som relaterar till veganism och växtbaserad kost. LÄS MER

 2. 2. Donald Trumps definition av COVID-19 via Twitter : En studie som undersöker hur Donald Trump definierar en pandemi på Twitter.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sophie Bergstedt; Cajsalisa Bäcklin Neijnes; [2021]
  Nyckelord :Donald Trump; Political Communication; Twitter; Framing Theory; Quantitative Content Analysis; Donald Trump; Politisk kommunikation; Twitter; Framing Theory; Kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine Donald Trump's political communication regarding COVID-19 on Twitter during the time period 01-01-2020 to 30-09-2020. This study is motivated by the importance of analyzing Trump's power of definition regarding the situation surrounding the national crisis caused by COVID-19. LÄS MER

 3. 3. När politikerna själva har ordet: en kvalitativ studie av retoriken i Miljöpartiets videobloggar direkt från Bryssel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Fregert; Therese Hermelin; [2021]
  Nyckelord :Political Communication; Journalism; Members of the European Parliament MEP ; Rhetorical Analysis; Disintermediation; Political Agitation; Politisk kommunikation; Journalistik; Europaparlamentariker; Retorisk analys; Politisk agitation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : When the politicians have the floor This study examines what happens when political communication is shifted from the traditional news media to the political organization itself, and thus is no longer dependent on journalists and gatekeepers. As well as whether a political organization, through its YouTube channel, can in fact claim to be equivalent to traditional journalism. LÄS MER

 4. 4. Att utesluta eller inte utesluta : En komparativ analys av Sverigedemokraternas framgång och Dansk Folkepartis motgång

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Matti Welin; [2021]
  Nyckelord :Populism; Sweden Democrats; Danish Peoples Party; Political communication; Political Strategies; Populism; Sverigedemokraterna; Dansk Folkeparti; Politisk kommunikation; Politiska strategier;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze why the Sweden Democrats (SD) continued to grow in the 2018 election, while the Danish Peoples Party (DF) lost over half of their support in the election in 2019. By using a structured, focused comparative method, the essay analyses the similar political systems of Denmark and Sweden, focusing on the traditional established parties’ different strategies to gain back the voters lost to populists. LÄS MER

 5. 5. Stefan Löfven - situationens retoriker : En kritisk retorikanalys av statsministerns tal till nationen med anledning av coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellinor Lagerberg; Simon Attefall; [2021]
  Nyckelord :politisk kommunikation; retorik; krisretorik; kriskommunikation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera hur Sveriges statsminister Stefan Löfvens tal till nationen den 22 mars 2020 fungerar som effektiv kommunikation under coronapandemin i Sverige. Dessutom kommer studien att undersöka hur bevismedlen ethos, logos och pathos används för att övertala. LÄS MER