Sökning: "politisk kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden politisk kultur.

 1. 1. Att göra ras för barn : En kritisk analys av representation i svenska barnböcker

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Josef Schatii; [2020]
  Nyckelord :Ras; barnlitteratur; etisk läsning; alteritet; vithet; dekonstruktion;

  Sammanfattning : För de flesta barnen i dagens samhälle fyller barnboken en väsentlig funktion för inlärning och socialisering samtidigt som den kan förstås som ett möte med världen varigenom barns identitet börjar konstrueras i tidig ålder. I denna studie har representation i ett urval svenska barnböcker undersökts utifrån ett kritiskt rasperspektiv i syfte att framhäva ras som en aktuell analytisk ingång i barnbokens värld. LÄS MER

 2. 2. I de skiftande identiteternas gränsland - Representationer av "den Andre" i El Cantar de Mio Cid. Text och kontext.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Peter Atterling; [2020]
  Nyckelord :El Cantar; chansons de geste; épica de frontera; orientalism; “den Andre”; politisk kultur; boundary making; muslimer; judar; al-Andalus; första och andra taifa-perioden; El Cid; måttfullhet; hjälteideal; heder; hämnd; fiendebilder.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar ett urval av kulturmöten och representationer av “den Andre” i det episka diktverket El Cantar de Mio Cid. Analysen utgår från en tredelad teoretisk modell som innefattar koncepten orientalism, politisk kultur och boundary making. Metoden close reading används för att i detalj analysera de utvalda episoderna. LÄS MER

 3. 3. Makan med makten - Kvinnligt ledarskap och maktutövande i europeiska stater under tidigmodern tid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Elsa Crona; [2020]
  Nyckelord :Dynastier; äktenskap; statsbildning; transnationalism; kulturell transfer; kvinnlig makt; politisk kultur; genus; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ÄR PUBLIC SERVICE PARTISKT? - EN PARTISKHETSPRÖVNING AV PODCASTEN DET POLITISKA SPELET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johanna Fritz; [2020]
  Nyckelord :public service; partiskhetsprövning; objektivitet; podcast; Sveriges Radio;

  Sammanfattning : Uppsatsen sjösattes som en konsekvens av den kritik som politiker och journalister riktat mot public service de senaste åren. Kritiken som främst handlat om en upplevd vänstervridning inom public service är oroväckande då en partiskhet innebär minskade förutsättningar för välorienterade samhällsmedborgare som kan ta ställning i olika samhällsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Den svenska nordkusten i söder : Styret av de nya besittningarna åren efter den westfaliska freden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jesper Bergh; [2020]
  Nyckelord :riksrådet; stormaktstiden; Pommern; Wismar; Bremen; politisk kultur; styre; drottning Kristina; Karl X Gustav;

  Sammanfattning : .... LÄS MER