Sökning: "politisk kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden politisk kultur.

 1. 1. "Den andre" som etnocentriskt spektakel -En kritisk diskursanalys av Sportbladets nyhetsrapportering i samband med fotbolls-VM 2018

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rina Isufi; [2019]
  Nyckelord :Nationalism; the other; sportbladet; ethnocentric; media logic;

  Sammanfattning : Att fotbollsspelare representerar en nation när det spelas världsmästerskap är givet. Dagens landslag i fotboll ser numera inte ut som de gjorde för 100 år sedan. Migration har förflyttat människor kors och tvärs över landsgränser. LÄS MER

 2. 2. När politiker byter sida - En undersökning om svängdörrarna mellan privata och offentliga anställningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Moberg; Simon Barajas Lamo; [2019]
  Nyckelord :Korruption; demokrativärden; svängdörrar; övergångsrestriktioner; frestelsekultur; institutional rational choice; politisk kultur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Juli 2018 infördes en ny lag med syfte att begränsa statsråd och statssekreterares möjlighet att över natt pendla mellan en anställning inom offentlig och privat sektor. Detta med syfte att motverka korruptionsrisk, förtroendeskada för staten och snedvriden konkurrens. LÄS MER

 3. 3. "Ingen får lämnas utanför."

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Frida Ternström; [2019]
  Nyckelord :Agenda 2030; Globalisering; Hållbar utveckling; Nyliberalism; Styrningsrationalitet; Politisk rationalitet; Makt; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Global hierarchies based on power and resources affect international migration and ethnic relations in many ways. To understand how this works you have to understand processes of globalization – like global agreements. LÄS MER

 4. 4. Mot en entreprenöriell kultur Om entreprenörskapsbegreppet i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Olof Larsson; [2019]
  Nyckelord :entreprenörskap; entreprenöriellt lärande;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om entreprenörskapsbegreppet i skolan och hur dess användning kan förstås i en bredare samhällelig och utbildningspolitisk kontext. Den tar sin utgångspunkt i de tvetydigheter som präglar begreppets användning i utbildningspolitiska sammanhang och försöker analysera de underliggande föreställningar som begreppet ger uttryck för. LÄS MER

 5. 5. Valaffischen som visuellt kommunikationsmedel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Karl Stigland; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka valaffischen som visuellt kommunikationsmedel. Genom en kvalitativ innehållsanalys har sex stycken valaffischer från riksdagsvalet 2018 undersökts. De tre största partierna SD, S, och M bidrar med två affischer vardera och budskap, utformning och retorik har sedan jämförts. LÄS MER