Sökning: "politisk missnöje"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden politisk missnöje.

 1. 1. “Moving forward in the past” - a historical analysis of two speeches made by Slobodan Milošević regarding historical use of nationalism and ethnicity for the employment of divisiveness and fear-mongering.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Ismar Didic; [2020]
  Nyckelord :nationalism; etnicitet; historiebruk; Storserbien; Serbien; Albanien; Kosovo; ethnicity; use of history; Milošević; Slobodan; Greater Serbia; Serbia; Albania; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Under 1990-talet bröt den före detta socialistiska federala republiken Jugoslavien upp längs sina republikers gränser, till stor del på grund av en ekonomisk och politisk kris, liksom en ökning av nationalism och etniska spänningar. Där olika nationaliteter och etniska grupper kämpade för att samexistera, och olösta etniska, nationalistiska och religiösa problem steg upp till ytan - försökte en serbisk politiker vid namnet Slobodan Milošević, att utnyttja det serbiska folkets missnöje och mobilisera det till ett splittrande och skrämmande narrativ som skulle uppnå fantasin om ett "Storserbien". LÄS MER

 2. 2. Politisk åskådning som geografiskt fenomen : En kvantitativ analys av ett Nordeuropeiskt invandringskritiskt parti

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Kristoffer Lundgren Thånell; [2020]
  Nyckelord :Politisk geografi; politisk åskådning; invandringskritiska partier; Sverigedemokraterna; Geografisk variation;

  Sammanfattning : Politisk geografisk segregation är prevalent i Europa där befolkningens politiska åskådning varierar kraftigt geografiskt. Europas politiska klimat har de senaste decennierna sett en framfart av den invandringskritiska partifamiljen vilken utmärker sig av sin rurala väljarbas – områden ofta präglade av högt politiskt missnöje till följd av de växande urbana städerna. LÄS MER

 3. 3. Att formge en politisk kampanj - En analys om hur visuella medel används inom politiska kampanjer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Karolina Jurcevic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Valrörelser som bedrivs inför riksdagsval är stora, omfattande arbeten. Trots att mycket tid läggs på dessa, uttrycks ofta ett missnöje över hur kampanjerna har tagits emot. Analysgrupper tas fram för att finna svar på vart kommunikationen kan ha brustit. LÄS MER

 4. 4. Reklamera : nya förutsättningar för det medborgerliga engagemanget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefin Westberg; Julia Ohlström; [2017]
  Nyckelord :medborgerligt engagemang; politiskt deltagande; könsdiskriminerande reklam; Reklamera; sociala medier; offentligt samtal; medierad mobilisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker, genom en fallstudie i form av kvalitativ innehållsanalys, Sveriges Kvinnolobbys kampanj Reklamera som ett uttryck för en ny typ av medborgerligt engagemang. Den medieteknologiska utvecklingen, i kombination med en demokratisk och politisk utveckling i samhället, har kommit att innebära nya former för det medborgerliga engagemanget. LÄS MER

 5. 5. SANKS - Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus : En fallstudie av Norges nationella kompetenscentrum för psykisk hälsa bland samer.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Cajsa Norén; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte och problemformulering föds ur den diskurs som rör samers psykiska hälsa i Sverige, vilken kantas av politisk, historisk och psykosocial påverkan och återspeglas idag genom missnöje, ett sämre mående och ett outvecklat forskningsområde. I periferin finns SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus), Norge och dess samiska kompetenscentrum. LÄS MER