Sökning: "politisk motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden politisk motivation.

 1. 1. VILJANS VAL En kvantitativ studie om valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2019 med fokus på motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Lord; [2021-04-09]
  Nyckelord :Valdeltagande; politisk motivation; Europaparlamentsvalet 2019; EU; Europaparlamentsvalsundersökningen; Political motivation; political participation; voter turnout;

  Sammanfattning : The voter turnout in the elections to the European Parliament have historically been low among the citizens in the European Union, including Sweden. Previous research shows that voting participation can be influenced by different factors. This thesis will focus on the individual factors, primary different concepts of political motivation. LÄS MER

 2. 2. Hur utvecklar man datalogiskt tänkande? : Villkor för en rolig och enkel introduktion till programmering (år 7-9)

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Erik Nelsson; [2021]
  Nyckelord :Datalogiskt tänkande; blockprogrammering; kognitiv belastningsteori;

  Sammanfattning : Datorer finns överallt i det e-postmoderna samhället och hur man kan förmå dessa tanklösa maskiner att göra som man vill är en tillämpad form av datalogiskt tänkande. Skolsystem världen över försöker få ungdomar att utveckla förmågor som att programmera och använda internet på ett säkert sätt, men det finns i dagsläget mer politisk vilja än vetenskapligt kunnande gällande hur detta bäst genomförs. LÄS MER

 3. 3. Politiska aktivisters användande av sociala medier : En fallstudie på demonstrationerna i Hong Kong 2019-2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Cornelia Rohlsson; [2020]
  Nyckelord :Politisk aktivist; Hong Kong; demonstration; protest; attityd; effekt.;

  Sammanfattning : The study examines the influence of social media during the demonstrations in Hong Kong 2019-2020, focusing on how young political activists make use of social media, what their attitudes are towards the forums and whether the increased use shows some positive and/or negative effects. The study uses a qualitative method where the empirical material is obtained through semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Skills and competencies for sustainable food systems : case study of young market gardeners in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Lotten Lundgren; [2020]
  Nyckelord :market gardening; sustainability; food system; skills; competencies; lock-in; transition;

  Sammanfattning : Global food systems are locked into a sociotechnical regime where actors are dependent on high external inputs and economies of scale, and systemic innovation is necessary to meet sustainability targets. Recent research into the development of education for fostering sustainability leaders, such as the Horizon 2020-project NextFood, have largely focused on mainstream agriculture, despite the importance of niches in driving systems change. LÄS MER

 5. 5. SAMVERKAN FÖR HELHETEN : En uppsats om hämmande och främjande faktorer i ett samverkansprojekt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Németh; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; Myndighet; Kommun; Region; Policy; Implementering; Danermark; Flexibilitet; Politik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett samverkansprojekt som tre statliga organisationer deltagit i, studera vilka faktorer som hämmar och vilka faktorer som främjar samverkan. Genom samtalsintervjuer med fem aktörer inom tre statliga organisationer har material framtagits och studerats kvalitativt. LÄS MER