Sökning: "politisk musik"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden politisk musik.

 1. 1. Vikten av personliga berättelser i den politiska kontexten - Lesbisk aktivism i popmusik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Emilie Sand; [2020-07-06]
  Nyckelord :politisk musik; komponerande; låtskrivande; personligt; tillhörighet; berättande; HBTQ; aktivism;

  Sammanfattning : I denna studie utforskas konstnärskap ur ett aktivistiskt perspektiv. Med fokus på lesbisk ochhomosexuell aktivism i popmusik, undersöks och diskuteras betydelsen av personligaberättelser i musik med samhällsförändrande syfte... LÄS MER

 2. 2. Yaogun Yingshen - en studie om att hantera politisk censur inom Beijings alternativa musikscen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emelie Westerlund; [2020]
  Nyckelord :alternativ musik; Kina; Beijing; makt; motstånd; politisk censur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kinas digitala utveckling har avancerat statens möjligheter att övervaka och kontrollera sina medborgare. Därtill är politisk censur ett medel för staten att censurera provokativt eller regimkritiskt innehåll. Kulturutövare inom musik löper stor risk att begränsas i sitt konstnärliga uttryck till följd av censur. LÄS MER

 3. 3. Musik i samhällets tjänst – en studie av El Sistema Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Ida Knutsson; [2020]
  Nyckelord :Dokumentanalys; El Sistema; instrumentalundervisning; kritisk realism; Malmö Kulturskola; musikundervisning; kulturpolitik; critical realism; document analysis; instrumental education; Malmö school of Arts; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze how the music educational program El Sistema at the Malmö School of Arts is portrayed in media outlets and in official documents (20112017). This is done through a critical ideology analysis of main strategy-documents produced by key actors, as well as a theoretical framework constructed from critical theory concerning ideology. LÄS MER

 4. 4. IFPI : A Postcolonial Critique of the Trade Body’s Organisational Structure and Ideology

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Andreas Wallin Hageving; [2019]
  Nyckelord :Africa; Afrobeats; Afropop; Apartheid; Global Music Report; IFPI; Imperialism; Interventionism; Path Dependency; Piracy; Postcolonialism; Power Asymmetries; RIAA; RISA; Afrika; afrobeats; afropop; apartheid; Global Music Report; IFPI; imperialism; interventionism; maktasymmetrier; piratkopiering; postkolonialism; RIAA; RISA; spårbundenhet;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to present a postcolonial critique that may empower non-Western music industries globally. As per Nigerian music executive Tunde Ogundipe’s reasoning, its analysis isn’t prescriptive – it presents a critical analysis of IFPI’s organisation and ideology, which non-Western stakeholders may use as free strategic business intelligence if/as they please. LÄS MER

 5. 5. "Knulla beatet!" : En diskursteoretisk studie av ungdomars hiphopidentitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kasper Englund; Adam Holm; [2016]
  Nyckelord :hiphop; diskurs; identitet; maskulinitet; diskursteori; performativitet;

  Sammanfattning : Hiphopen har i alla tider varit en kultur och musikgenre präglad av genus-, klass- och ras/etnicitetsnormer kring sin egen, liksom utövarnas, identitet. Detta har både visat sig i att den normativa hiphoparen historiskt varit rasifierad, man och arbetarklass (ofta alla tre), och att icke- normativa hiphopare såsom kvinnor och hbtq-personer inte fått sin rättmätiga plats i historieskrivningen, till förmån för detta bestämda hiphop-narrativ. LÄS MER