Sökning: "politisk psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden politisk psykologi.

 1. 1. Personlighetens betydelse för politisk tolerans och viljan att tysta oliktänkande

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Daniel Alexson Accaoui; Hampus Magnusson; [2023]
  Nyckelord :Politisk psykologi; politiskt ställningstagande; personlighet; personlighetsdrag; Big Five; HEXACO; BISO; viljan att tysta andra;

  Sammanfattning : Denna studie tittar på hur personlighet och generellt politiskt ställningstagande samvarierar med politisk tolerans i en svensk kontext. Formerna av tolerans som undersöktes var generell politisk tolerans samt riktad politisk tolerans mot både höger och vänster i dess mer extrema form. LÄS MER

 2. 2. Beteendepåverkan av Politiska Åsikter på Arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ann-Kathrin Mai; [2023]
  Nyckelord :politisk åsikt; bemötande; åsikter; ohövlighet på arbetsplatsen; socialt stöd;

  Sammanfattning : Det finns risk för att människor behandlas olika på arbetsplatsen pga politiska åsikter. Om så är fallet bör en medvetenhet om de risker som uppstår kring mellanmänskligt beteende identifieras och uppmärksammas i syfte att uppnå en förståelse kring hur detta bör bemötas. LÄS MER

 3. 3. Obama, Trump och Biden i en värld i ständig förändring : En teorikonsumerande kvalitativ idéanalys av Barack Obamas, Donald Trumps och Joe Bidens installationstal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Evelina Sundbaum; [2023]
  Nyckelord :Barack Obama; Donald Trump; Joe Biden; Politisk psykologi; Globalisering; Politisk globalisering; Ekonomisk globalisering; Nationalism;

  Sammanfattning : This essay will examine the inauguration speech of Barack Obama, Donald Trump, and Joe Biden. The aim is to analyze how political psychology can affect the design of the speeches and how globalization and nationalism can help understand what they really say in their speeches and what underlaying messages might be found. LÄS MER

 4. 4. The Political Game On Social Media : A quantitative study of to what extent Swedish first-time voters were influenced by political videos on "TikTok"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Bethina Dallmann; [2023]
  Nyckelord :political science; social media; Tiktok; political behavior; first-time voters; Swedish election 2022; political psychology; the funnel of causality; priming; statsvetenskap; sociala medier; tiktok; politiskt beteende; förstagångsväljare; svenska valet 2022; politisk psykologi; orsakstratten; priming;

  Sammanfattning : This research explores if Sweden, a country with high trust in the political system could be challenged by social media. The study focuses on one spectrum of social media, TikTok, that exploded during the covid-19 pandemic and is proof of how fast social media develops and reaches out to human beings. LÄS MER

 5. 5. Polarisering och effekterna av blocköverskridande samarbete : En studie om hur ideologisk och affektiv polarisering påverkas av blocköverskridande samarbete inom kommunpolitiken

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Wilma Pherson; [2023]
  Nyckelord :Ideologisk polarisering; affektiv polarisering; blocköverskridande samarbete; deliberation; svensk politik; kommunpolitik; politisk psykologi; enkätundersökning;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the relationship between ideological and affective polarisation and how it is affected by block-crossing cooperation at the local political level. Ideological and affective polarisation is measured in municipalities where block-crossing cooperation prevails, as well as municipalities where traditional block cooperation rules. LÄS MER