Sökning: "politisk region"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden politisk region.

 1. 1. Prissättning på svensk åkermark : med avseende på avkastning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emma Hansell; Karl Olsson; [2020]
  Nyckelord :markpriser; avkastning; marginalvärde; matematisk optimering; täckningsbidrag; investeringsteori; beslutsteori;

  Sammanfattning : The price of Swedish agricultural land has been increasing over the past 20 years and at the same time the yield from crops has been relatively stable. Furthermore there are great regional variations in pricing of land with the largest increase during this period being observed in the region GSS. LÄS MER

 2. 2. Beslutsfattares uppfattningar om hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Annika Schmitt; [2020]
  Nyckelord :health promotion; reoriented-healthcare; decision-makers; politicians; Hälsofrämjande arbete; omställd hälso- och sjukvård; beslutsfattare; politiker;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka beslutsfattares uppfattning om hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården i Region Dalarna. Metoden för den kvalitativa studiens datainsamling var intervjuer. Sex stycken semi-strukturerade intervjuer med beslutsfattare på politisk nivå genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Den skånska gåtan: Högerpopulismen och politisk kultur i Skåne

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anton Johansson; [2020]
  Nyckelord :Politisk kultur. Väljarbeteende. Högerpopulism. Skåne. Sverigedemokraterna.;

  Sammanfattning : When studying a political map subsequent to the 2018 Swedish national election one thing in particular catches the eye. The southern parts of Sweden, or the region Scania in particular is dominated by the colour yellow, representing support for the right wing populist party: The Sweden Democrats. LÄS MER

 4. 4. Ett gränsland mellan privatliv, politik och att framstå som äkta : En kvalitativ studie i hur ungdomar upplever svenska partiledare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Frida Burell; Charlotte Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram; party leaders; self-presentation; personal branding; authenticity; Instagram; partiledare; självpresentation; personligt varumärke; autenticitet;

  Sammanfattning : På Instagram postar idag svenska partiledare bilder som är av vardaglig karaktär och föreställer situationer och miljöer man vanligtvis inte brukar se en partiledare i. Vi ser dem spela pingis inför publik, vi ser dem ta promenader i skogen med familjen och vi ser dem iklädda supporterkläder på en landskamp. LÄS MER

 5. 5. SAMVERKAN FÖR HELHETEN : En uppsats om hämmande och främjande faktorer i ett samverkansprojekt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Németh; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; Myndighet; Kommun; Region; Policy; Implementering; Danermark; Flexibilitet; Politik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett samverkansprojekt som tre statliga organisationer deltagit i, studera vilka faktorer som hämmar och vilka faktorer som främjar samverkan. Genom samtalsintervjuer med fem aktörer inom tre statliga organisationer har material framtagits och studerats kvalitativt. LÄS MER