Sökning: "politisk reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden politisk reklam.

 1. 1. Status över säkerhet? – En kvalitativ studie om arbetsvillkor och arbetsförhållanden i den svenska PR- och reklambranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Fältström; Matilda Hofvander; [2020]
  Nyckelord :PR; Reklam; Prekariat; Kulturindustrier; Kreativa industrier; Politisk ekonomi; Anställningsform; Projektanställning; Osäkerhet; Status;

  Sammanfattning : Studien har haft för avsikt att undersöka vilken inverkan, både privat och professionellt, projektanställningar och osäkra arbetsvillkor i PR- och reklambranschen har på anställda i branschen, samt hur och om det finns skillnader mellan att arbeta i en storstad respektive småstad. I det första skedet tillämpades kvalitativa, semistrukturerade forskningsintervjuer, där nio yrkespersoner verksamma i den svenska PR- och reklambranschen intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Valaffischen som visuellt kommunikationsmedel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Karl Stigland; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka valaffischen som visuellt kommunikationsmedel. Genom en kvalitativ innehållsanalys har sex stycken valaffischer från riksdagsvalet 2018 undersökts. De tre största partierna SD, S, och M bidrar med två affischer vardera och budskap, utformning och retorik har sedan jämförts. LÄS MER

 3. 3. Valet 2018 - svänger du åt vänster, svänger jag åt höger : En kvalitativ semiotisk, retorisk och ideologisk analys av Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas valfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Katja Sjöblom; Sanna Staflund; [2019]
  Nyckelord :Political communication; semiotics; rhetorics; ideology; election films; political advertisement; Politisk kommunikation; semiotik; retorik; ideologi; valfilmer; politisk reklam;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på hur Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna konstruerat en av sina valfilmer inför valet 2018. Studiens syfte är att undersöka hur visuella och retoriska medel används och samverkar samt hur respektive partis ideologi tydliggörs i valfilmerna. LÄS MER

 4. 4. Kampanjfilmen - en talhandling till folket

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sara Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Analys; kampanjfilm; semiotiska resurser; samtal; retorik; stilfigur;

  Sammanfattning : Politisk reklam i form av kampanjfilmer har sedan 2010 varit ett medieformat svenska partier använder sig av för att nå ut med sina politiska budskap till väljarkåren. I den här uppsatsen analyseras Nya Moderaternas officiella kampanjfilm från 2018 och den har visats i de kommersiella tv-kanalerna inför valet och på så sett nått ut till en bred och varierad målgrupp. LÄS MER

 5. 5. "Nu kommer framtidens valrörelse vara på sociala medier, men vi är inte där, vi är inte där än." : En studie om det svenska personvalet 2018 ur ett kommunikativt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Martin Odnell; Felix Gran; [2018]
  Nyckelord :Personvalskampanj; personval; politisk kommunikation; politisk misstro; kvalitativ intervjuanalys; sociala medier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera vilka egenskaper politiker som bedrev en personvalskampanj till valet 2018 valde att kommunicera ut till väljarna, genom vilka kanaler man ämnade att göra detta samt om de upplevde svårigheter att kommunicera med väljarna. Forskning visar att det finns en ökad misstro bland väljarna mot politiker och politisk reklam. LÄS MER