Sökning: "politisk strejk"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden politisk strejk.

 1. 1. Den sällsynta strejken - En studie om politisk strejk och dess rättsliga ramar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kajsa Ekelund; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; politisk stridsåtgärd; politisk strejk; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under sommaren 2019 uppmanades de svenska fackliga organisationerna att utlysa en strejk för klimatet. Klimatstrejken skulle innebära en strejk i politiskt syfte, vilket därmed nekades av centralorganisationerna. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetarkollektivet framställs i de historiska läroböckerna skrivna under 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora

  Författare :Kristina Töre; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 3.1. Avslutande diskussion De resultat jag kommit fram till i min undersökning av läroböcker i historia skrivna 1922 till och med 1954 inte ger något större utrymme åt striderna fackförening/strejk och den politiska socialismen. LÄS MER

 3. 3. Redovisning av medlemsnytta : Hur redovisar fackförbund?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Siwe; Kristina Ekholm; [2008]
  Nyckelord :redovisning; medlemsnytta; fackförbund;

  Sammanfattning : Den nytta ett medlemskap i en organisation ger förmedlar säkerhet, trygghet och gemenskap.Förmåner kopplade till medlemskapet kan både vara materiella och av mer ändamålsenligkaraktär direkt kopplad till organisationens syfte och mål. LÄS MER