Sökning: "politisk teori statsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden politisk teori statsvetenskap.

 1. 1. Medborgardialog i Västerviks kommun : En studie om begreppet som Kropp utan Organ

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Marcus Wettersten; [2020]
  Nyckelord :medborgardialog; Deleuze; kropp utan organ; policyanalys; politisk teori;

  Sammanfattning : This paper aims to present an alternative understanding of the Civil Dialogue project run by Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) by translating the concepts of civil dialogue into concepts from Gilles Deleuzes theory of Body without Organs (BwO) and the terminology of machines. The translation makes it possible to think of civil dialogue as a virtual entity consisting of three main machines. LÄS MER

 2. 2. Politiskt Nomos : Ett sociologiskt verktyg för att förklara idéförmedling i partiprogram.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Eric Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Nomos; Peter Berger; Berger; Politiskt nomos; Partipolitik; Partiprogram; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; Miljöpartiet; Centerpartiet; Vänsterpartiet; Liberalerna; Kristdemokraterna; Externalisering; Objektivering.;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar utforska ett statsvetenskapligt område med en sociologisk teori för att ge ett nytt verktyg i läsandet av partiprogram. Med hjälp av Peter L. Bergers teori om kosmiskt världsbyggande kallad Nomos läses partiprogram för att fram den politiska världsbyggnaden. LÄS MER

 3. 3. Integrationspolitikens utmaningar på kommunal nivå : En studie om immigranter i Sjöbo och Åstorp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klas Holm; [2018]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; statsvetenskap; statskunskap; politik; Åstorp; Sjöbo; Skåne; Sverige; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; S; M; SD; invandring; invandrare; invandra; immigranter; immigrant; migration; emigrering; emigrera; flykting; flyktingar; flyktingkrisen; 2015; Syrien; Afghanistan; Irak; Iran; Turkiet; Polen; Europa; Kina; Colombia; Asien; mellanöstern; EU; svenska; svenska för invandrare; SFI; Sydamerika; Afrika; Eritrea; Holland; Nederländerna; intervju; intervjuer; enkät; enkäter; enkätundersökning; enkätundersökningar; kvalitativ; kvantitativ; statistik; partier; parti; utvandring; utvandra; segregation; integrera; segregera; integrering; segregering; kommun; kommuner; ålder; kön; islam; muslim; religion; religiös; muslimer; tid; anpassning; assimilering; assimilera; regression; analys; graf; analyser; regressioner; grafer; Will Kymlicka; Will; Kymlicka; politisk teori; teori; filosofi; dynamik; dynamisk; effektiv; anspråk; anspråken; mångkultur; vädjan; inkludering; inkludera; medborgarskap; medborgare; utbildning; arbete; symboler; autonomi; minoritet; minoriteter; stat; politiker; ursprung; kultur; kulturell; kulturellt;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det svenska samhället. LÄS MER

 4. 4. En minoritetsregerings kompromiss : En kvalitativ analys av regeringen Löfvens förändring av migrationspolitiken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alfred Gotemark; [2017]
  Nyckelord :Statsvetenskap migration migrationspolitik politisk förändring policyförändring;

  Sammanfattning : Sverige har historiskt sett haft en relativt öppen och liberal migrationspolitik som har tillåtit många människor att söka asyl och bosätta sig i Sverige. På senare år har dock detta börjat förändras och flera partier har börjat förespråka en strängare migrationspolitik. LÄS MER

 5. 5. "...kvinnors familjesituationer gör det svårare för dem än för män att kombinera den politiska karriären med familjeliv och äktenskap." Ett genusvetenskapligt metaperspektiv på två rapporter i demokratiutredningen 2014.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Theresa Härsjö; [2016-04-05]
  Nyckelord :demokrati; demokratiutredningen 2014; statsvetenskap politisk teori; genusvetenskap; feministisk teori; diskursanalys; representativitet; representativ demokrati; konstruktion av kön och grupper;

  Sammanfattning : Studiens syfte och frågeställningar formuleras utifrån demokratiutredningen 2014 som har iuppdrag att på olika sätt utreda hur den representativa demokratin ska utvecklas i nationelloch lokal kontext i Sverige. Syftet med studien är att anlägga ett genusvetenskapligt metaperspektiv på två utvalda rapporter från den nya demokratiutredningen och genom en diskursanalys synliggör studien andra perspektiv, förståelser och dilemman av formulerade vetenskapliga problem som främst utgår från statsvetenskaplig och politisk teoretisk diskurs. LÄS MER