Sökning: "politisk tillsättning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden politisk tillsättning.

 1. 1. Diplomati och demokrati - Politisering av svenska och amerikanska ambassadörer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Bedman; Viggo Dahl; [2020]
  Nyckelord :Ambassadörer; politisering; Sverige; USA; tjänstemän; politisk tillsättning; politiska utnämningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rollen som ambassadör betraktas som en prestigefylld position med stort diplomatiskt ansvar. I och med att chefsposten är prestigefylld och att det är regeringen som utser positionerna finns det en risk att tjänsterna politiseras för att påverka verksamheten och göra styrningen lättare eller för att belöna trogna medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Att skapa utökad abstrakt normkontroll och lagprövning. : En rättsvetenskaplig studie utifrån svensk juridisk rättstradition

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Fatima Charlotte Petersson; [2019]
  Nyckelord :Judicial review; Legal norm review; Abstract and concrete norm review; Council of law; Extended law review; The Instrument of government; Public law; Lagprövning; juridisk normprövning; abstrakt och konkret normprövning; Lagrådet; utökad lagprövning; Regeringsformen; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : Detta arbete visar en möjlig väg för skapandet av en utökad norm/lagprövning genom att öka lagrådets befogenheter samt självständighet, där den lagstiftande församlingen samt den dömande och uttolkande myndigheten får en tydligare gräns än tidigare, där lagprövning står i fokus. Detta görs utifrån svensk rättstradition, där tidigare lagar omarbetats samt omplacerats utifrån traditionell rättsutredning. LÄS MER

 3. 3. Europakonventionens krav på oavhängiga och opartiska lekmannadomare - En jämförelse mellan Sverige och Tyskland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sanna Hedström; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; komparativ rätt; folkrätt; nämndemän; Schöffen; artikel 6.1 EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lekmannadomare förekommer i många rättsordningar som är anslutna till Europakonventionen. I Sverige utses nämndemän av politiska partier i kommun- och landstingsfullmäktige. LÄS MER